Начало / Uncategorized / Православието в Азербайджан е водещо сред християнските деноминации

Православието в Азербайджан е водещо сред християнските деноминации

Уважаеми читатели, предоставяме Ви текст изпратен от наш читател от Р. Азербайджан. Той иска да сподели своето виждане за религиозната свобода в собствената му страна и да ни покаже как в държава с преобладаващо мюсюлманско население Православието може да съществува и да се развива.

Република Азербайджан е каспийска крайбрежна държава в Южен Кавказ, която възстановява своята независимост след разпадането на Съветския съюз през 1991 г. Разположен на кръстопътя на Източна Европа и Югозападна Азия, Азербайджан действа като мост в диалога между двете цивилизации.

Историческият произход, географското положение и етническият състав на населението довеждат до съществуването на различни религии на нейната територия. В определени периоди идолопоклонството, зороастризмът, юдаизмът, християнството, ислямът и редица други религиозни движения се разпространяват в различна степен, тяхното взаимно влияние сътворило оригиналността на религиозната палитра в страната. По-голямата част от населението, по-точно 96%, изповядва исляма. Тук също живеят християни, евреи и представители на други вероизповедания. Според Конституцията вероизповеданията е отделена от държавата. Азербайджан е една от 11-те мюсюлмански мажоритарни страни, в които религията се определя конституционно. Държавата е толерантна към всички религиозни убеждения и от обявените принципи на секуларизма.

Днес, християнството е втората религия в Азербайджан след исляма.

Религиозният облик в Азербайджан е доста разнообразен и богат. Така тук живеят последователи на религиозната общност Албан-Уди, както и православни, католици, представители на различни протестантски деноминации и нови християнски религиозни движения. Християните съставляват около 2% от населението на страната. Това са предимно руснаци, беларусци, гърци, грузинци, удини, украинци и представители на други малцинствени групи. Въпреки че католиците са на първо място, протестантите на второ, православните вярващи, трети сред християнските изповедания в света, ситуацията в Азербайджан е различна:

най-голямото християнско изповедание е Православното, представено от Руската и Грузинската православни църкви. Броят (около 50 000) православни многократно надвишава общия брой на всички християнски религиозни общности в страната.

Руската православна църква е основана в Азербайджан през XIX век, когато царски войски са стъпили на тази древна земя. След това Църквата е дълбоко вкоренена в страната в резултат на преселването на руски, беларуски, украински и други православни народи и скоро се превръща в най-голямото християнско  вероизповедание.

По време на Руската империя, Руската църква има големи привилегии до февруарската революция през 1917 г. В резултат на революцията монархията рухва и бившите колонии на империята обявяват своята независимост. Азербайджанският народ не се откъсва от историческите и политическите събития и предприема стъпки за възстановяване на държавните традиции. По този начин Демократична република Азербайджан е създадена на 28 май 1918 г. В страната се обръща нова страница в областта на отношенията между държавата и религията. Мюсюлманското мнозинство не обявява исляма за официална религия и не дава предимство на нито една религия или деноминация.

Православните храмове в страната функционират свободно; православните вярващи не търпят дискриминация и се ползват с правата, признати за всички. Достатъчно е да споменем факта, че в парламента на Демократична република Азербайджан е представена фракцията „славяно-руското общество“.

След като СССР престава да съществува и азербайджанците възстановяват държавните традиции на 18 октомври 1991 г., в живота на православната общност се състояха редица значими исторически събития, сред които е възстановяването на Бакуйска и Каспийската епархия.

На 15 ноември 2013 г. бе открит православният Религио-културен център на въпросната епархия.

Епархията се занимава с обширна благотворителна дейност. Например, в православната църква „Св. Архангел Михаил“ функционира благотворителна кухня за сираци. В същото време епархията ежегодно е домакин на благотворителни концерти, провежда неделни училища и курсове по катехизис, издава списание „Православна Каспия“ и „Православен вестник“.

Бакуйска и Каспийска епархия се издържат главно от дарения, продажба на религиозни стоки и, най-важното, на финансовата помощ на азербайджанското правителство. Днес Бакуйска и Каспийска епархия допринасят за развитието на междурелигиозните отношения и укрепването на толерантната атмосфера в страната.

Сътрудничеството между правителството и епархията е на високо ниво и религиозните нужди на православните християни.

Приблизително 9 900 грузинци живеят в републиката. Това означава, че грузинците съставляват 0,1% от населението на страната. Те се намират главно в района на Гах. Най-голям е броят на миряните в грузинските храмове, наблюдавани по време на празника на Курмукоба през май и ноември.

В страната има четири православни храма на Грузинската църква „Св. Георги“, „Света Нина „Св. Самеба“, „Св. Архангел Михаил“, защитена от Министерството на културата като религиозен исторически паметник.

Местната грузинска православна общност се издържа от дарения на православните християни. В същото време службата на кавказките мюсюлмани също предоставя значителна финансова помощ на грузинските църкви, което е ясен индикатор за толерантността, съществуваща в страната. Държавата в рамките на годишния лимит доставя безплатно природен газ на религиозните храмове.

Позовавайки се на православието в Азербайджан, заслужава да се отбележат православните руснаци, а именно старообрядци. Наличието на тази религиозна група в страната датира от 30-те години на XIX век. За съжаление днес не е известен точният брой на старообрядците вярващи, живеещи в Азербайджан.

Въпреки арменско-азербайджанския конфликт над Нагорни Карабах, ако посетите Баку, дори можете да видите арменско-грузинската църква в центъра на града. Това е още един показател за голямата толерантност на азербайджанския народ. Според Държавния статистически институт на Азербайджан (2009 г.) има около 120 000 арменци в страната. Повечето от тях живеят в Нагорни Карабах.

Както може да се види, религиозно-етническата толерантност, считана за една от демократичните ценности в прогресивния свят, се превърна в образцова форма на азербайджанското общество. Като мултиетническа и мултирелигиозна държава. Днес Република Азербайджан провежда политика на пълна интеграция в световната общност, подкрепя всички усилия за защита на религиозната свобода в света.

Автор: Акхан Хасанов

Превод: Николина Александрова

Текстът е публикуван без редакторска намеса и по молба на нашия читател, който работи за проучването на религиозната толерантност в страната и по-конкретно Православното християнство там. 

За Николина Александрова

Виж още

Храмът „Свети Николай” във Велико Търново се нуждае от спешен ремонт

Една от емблемите на Велико Търново – храмът „Свети Николай” построен през 1836 г. от майстор Колю Фичето се нуждае ...