Начало / Uncategorized / Само Ти, Господи!

Само Ти, Господи!

Кой ни отвори духовните очи и ни постави на пътя на светлината?

Само Ти , Господи!

Кой ни благослови да светим, не с нашата, а с Неговата светлина и да насочваме стъпките на слепите?

Само Ти, Господи!

Кой ни призова да даваме и се отдаваме на другите, без да търсим благодарност и подкрепа за себе си?

Само Ти, Господи!

Кой ни превърна от изсъхнали дървета в трептящи светилници?

Само Ти, Господи!

Кой ни приведе от долината на смърта към извора на живота?

Само Ти, Господи!

Кой ни събуди от греховния сън и ни направи винаги бдящи и трезвени?

Само Ти, Господи!

Кой ни разкъса веригите на света и ни каза, че сме скъпо купени?

Само Ти, Господи!

Кой ни очисти сълзите от лицето и ни даде тихата утеха на Своята радост?

Само Ти, Господи!

Кой ни изведе от блатото на унинието и ни предаде духа на Своето свято вдъхновение?

Само Ти, Господи!

Кой ни научи да не се разпиляваме във времето, а да се „съберем„ само в един Твой ден?

Само Ти, Господи!

Кой ни превърна от роби на греха в апостоли на живота?

Само Ти, Господи!

Кой ни избави от примките на враговете и постави на пътя на истината?

Само Ти, Господи!

Кой ни извади трънчетата от нозете и ги изцери със Своя елей и вино?

Само Ти, Господи!

Кой ни освободи от болката и превърна отровата в балсам за душите ни?

Само Ти, Господи!

Кой ни очисти от угризенията на съвеста и ни предаде Своя небесен мир?

Само Ти, Господи!

Кой ни очисти домовете от прилепите на мрака и ни изпрати ангели пазители?

Само Ти, Господи!

Кой ни изкорени плевелите от нивите  и ги превърна в градина от благоуханни цветя?

Само Ти, Господи!

Кой ни превърна от убедени егости в защитници и приятели на хората?

Само Ти, Господи!

Кой ни отне безразличието от душите ни и вдъхна в жилите ни небесен огън?

Само Ти, Господи!

Кой ни избави от безсмислието на ежедневието и ни показа смисъла на битието?

Само Ти, Господи!

Кой ни показа истинската стойност на нещата и превърна нашето нещо в нищо и нищото в нещо?

Само Ти, Господи!

Кой ни избави от проклятието на тлението и ни обеща живот вечен?

Само Ти, Господи!

Кой ни насочи чрез многото пътечки в живота ни към единствения път към Царството Си?

Само Ти, Господи!

Кой ни даде пример за велико смирение като понизи себе си до нас и се принесе в Жертва за груховете ни?

Само Ти, Господи!

Кой ни разчупи печата на проклятието и ни изкупи със всяка капка от Своята жертвена кръв?

Само Ти, Господи!

Кой ни отдели от нашите роднини и ни свърза с нашите нови братя и сестри в едно духовно семейство?

Само Ти, Господи!

Кой ни призовава всеки ден в храма, за да се причастим с Неговото Свято Тяло и Драгоценна Кръв?

Само Ти, Господи!

Автор: свещеник Ясен Шинев

За Ангел Карадаков

Виж още

Първа копка за строителство на нов храм в с. Лебница

Първа копка за изграждането на нов храм в с. Лебница, Санданска духовна околия, бе направена ...