Начало / Uncategorized / Забравените светини – Църква „Свети Архангел Михаил“ – Рила

Забравените светини – Църква „Свети Архангел Михаил“ – Рила

Църква „Свети Архангел Михаил“ се намира в гробищния парк на гр. Рила и отстои на 20 км от Рилския манастир. 

Църквата е архитектурно-строителен паметник на културата от местно значение и художествен паметник на културата от национално значение.

Църквата се състои от три последователно изградени архитектурни части. Средновековната църква е кръстокуполна, вписана в квадрат. Куполът е носен от четири подпори. Добавените от запад притвор и екзонартекс датират от по-късни периоди.

Църквата е строена към края на ХІ или в началото на ХІІ в. От най-стария градеж са запазени източната и северната стена. Към края на ХVІІІ – началото на ХІХ в. тя е била реконструирана, западната стена на наоса е премахната и е добавен притвор. През 1995 г. по време на консервационни проучвания е разкрита уникална находка – под грунда на видимите възрожденски стенописи е установено наличие на по-стар слой декорация – стенописи (изображения на светци) от края на XII – началото на XIII в. Църквата е един от многозначимите, новооткрити паметници в България, който допълва вече откритите по поречието на р. Рилска, стенописите в параклиса на Хрельовата кула от 1335 г., тези в църквата „Св. Петър и Павел“ в метоха “Орлица” от 1491 г. (на 2 км от гр. Рила). В литературата стенописите се датират от А. Василиев, който ги отнася  към първата половина на XVIII в. Архимандрит С. Кукиарис ги датира от XVIII в., като смята стенописите и иконата с архнгелския цикъл от храма за дело на един зограф. Според Б. Заркова иконата и стенописите са изписани от различни ръце, но приблизително по едно и също време.

Иконостасът, който е от началото на XX в., иконите, монтирани върху него, те пък са от последната четвърт на XIX век. Проскинетарии и икони от същия период, както и по-стари икони и части от иконостаси, създадени в различни периоди – от ХVII, XVIII и XIXвек, принадлежали някога на старата църква. В северната половина на нишата на апсидата са поместени фронтално разположените фигури в цял ръст на светците Григорий Богослов и Василий Велики. Св. Григорий благославя с дясната си ръка, а в лявата държи Евангелие.

Смимки:http://www.kmeta.bg/

Автор: Николина Александрова

За Николина Александрова

Виж още

Семинар за дигитализацията на църковното историческо наследство

На 20 май 2024 г. от 13.00 ч. в зала 8 на Богословския факултет ще ...