Начало / Uncategorized / Денят на Светия Дух

Денят на Светия Дух

Утешител, Дух на Истината, дойде и пребъдва в нас

Историческият факт на Възкресението трябваше да бъде провъзгласен в целия свят, защото на Църквата бе дадена властта да го направи чрез Светия Дух. Ние сме в състояние да свидетелстваме за този факт, защото Отец ни е изпратил Утешител и Дух на Истината точно както беше обещано от Христос.

Радостта ни е в Господа и с тази радост идва и силата да се променим. Ние продължаваме да живеем в този свят, но не сме от този свят. Живеем живота си в Христос, защото Святият Дух е докоснал сърцата ни и е направил възможно общението ни с Бога. Нашият опит с живия Бог ни дава правото да кажем: „Да, познаваме Него, Когото обичаме, Който ни е възлюбил, спасил и ни даде дара на вечния живот.“ Към Него ние всички зовем: „Утешителю, Дух на Истината, ела и пребъдвай в нас.“

С любов в Христа,

Игумен Трифон

За Николина Александрова

Виж още

В памет на Българския патриарх Неофит – брой на списание „Светодавец“

Уважаеми читатели, представяме ви новия брой на списание „Светодавец“, посветен на Българския патриарх Неофит. Говорим ...