Начало / Новини / Излезе от печат нов сборник с материали за мисионерското дело на св. Братя Кирил и Методий

Излезе от печат нов сборник с материали за мисионерското дело на св. Братя Кирил и Методий

Излезе от печат сборникът „Благовестие и мисия. Мисионерско и просветителско дело на светите братя Кирил и Методий и свети Климент Охридски“ с автор доц. д-р дякон Иван Иванов от Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Сборникът ще бъде представен в рамките на честванията, свързани с Майските дни на културата при СУ „Св. Климент Охридски“ и се организира съвместно с Кирило-Методиевския научен център към БАН.

Събитието включва:

11 май 2018 г. Откриване на изложба: „Кирило-Методиевската идея в православното християнство“ в Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Изложбата ще остане до 24 май; София, пл. „Света Неделя“, № 19, от 13.00 часа.

16 май 2018 г. Представяне на Сборника: „Благовестие и мисия“. Събитието ще се състои в Залата на Етнографския музей при Института за етнология и фолклористика към БАН; София, пл. „Княз Александър I“ № 1, от 16.00 часа.

В събитието ще вземе участие Софийският свещенически хор с диригент свещеноиконом  д-р  Кирил Попов.

От съставителя, автор и главен редактор:

Доц. д-р дякон Иван Иванов (Кюмурджийски)

Sbornik_KMK2018Този Сборник е опит за многоаспектно и интердисциплинарно представяне на научни изследвания, в които се разкрива литургическата, иконографска, химнографска, историческа, нравствена, омилетична теоретична и емпирична фактология за изясняване на проблеми, които са останали в периферията на обсега на многобройните изследвания, направени от български и чужди учени, свързани с просветителската мисия на Светите братя Кирил и Методий и на св. Климент Охридски Чудотворец. Тяхното дело се изследва подробно в науката повече от 100 години и това спомага за разкриването на съществени изследователски истини за този велик всенароден процес на евангелизация сред славянските народи, който започва с делото на славянските просветители и равноапостоли още от IX век и е в основата на процеса на християнската евангелизация и духовната обнова на Средновековна Европа, което от своя страна се отразява и влияе върху културното развитие на съвременното общество. За тази цел се използва богат изворов материал и интердисциплинарна методология на изследванията на различни свидетелства ръкописи, изображения, текстове, основни богословски съчинения. В това комплексно изследване се анализират средновековните творения по тази тема не само на базата на достиженията на съвременното научно знание, но и в светлината на християнския фундамент – вярата. Поради това формулираната цел на Сборника е популяризиране на дейността на светите братя Кирил и Методий и на техния ученик св. Климент Охридски, която се изпълнява в контекста на православната богословска традиция в съчетание с научно-изследователските принципи на съвременната наука.  Това проучване насочва погледа на съвременните изследователи и интерпретатори на делото на Светите братя Кирил и Методий към едно ново за науката екзегетично тълкувание, което може да разгадае „тайната“ на апостолската мисия на братята Просветители и техните ученици. Това предизвикателство открива плодотворни перспективи както за богословието, така и за съвременната хуманитарна наука.

На базата на направените анализи, коментари и авторски проучвания и класификация на свидетелствата, отнасящи се до просветителската, мисионерската и църковно-дипломатическа дейност на св. братя Кирил и Методий и св. Климент Охридски, се цели преодоляване на разногласията между изследователите от различните поколения и школи.

Повод за съставянето на Сборника са две изключително важни събития – 1150 години от Моравската мисия на светите братя Кирил и Методий, 1200 години от рождението на Св. Методий Славянобългарски, и 1100 години от блаженото успение на свети Климент Охридският Чудотворец.

През 2013 г. се навършиха 1150 години от Моравската мисия на светите братя Кирил и Методий. Това се чествания, които възпоменават просветителската и спасителна дипломатическа мисия на Кирилометодиевото дело. Важността на историческото дело – създаването на азбуката – има не само религиозно, политическо или дипломатическо значение, но преди всичко културно и духовно, което е основа за историческото развитие на всички славянски народи, които със силата на писмеността и словото се нареждат достойно сред древните народи и култури на Европа и света.

През 2015 г. се навършиха 1200 години от рождението на св. Методий Славянобългарски и се възпомена неговото велико дипломатическо, църковно, историческо и просветно дело на територията на Рим, Моравия, Панония и Бохемия.

През 2016 година се честваха 1100 години от блаженото успение на свети Климент Охридският Чудотворец и Светител. Неговата памет бе предмет на всенародни празници, които по инициативата на ЮНЕСКО и на църковните и обществени организации получи всенароден отзвук.

Предложените материали в този юбилеен Сборник, свързан с горепосочените всенародни чествания, по инициативата на магистърска програма „Литургия и музика“ с подкрепата на Катедрата „Практическо богословие“ при Богословския факултет на Софийския университет, обръщат внимание на мисионерската, просветителската, дипломатическата, литургическа, химнографска, пастирска, омилетичната, иконографска, нравствена и обществена дейност на светите братя Кирил и Методий и на св. Климент Охридски.

Така наред с всички обществени – държавни и църковни организации ние чадата на Българската православна църква и наследниците на Светоклиментовата богословска школа се преклонихме пред светлата апостолска дейност на равноапостолните братя Кирил и Методий и техните ученици, и делото на св. Климент Охридски, като на основата на научните изследователски принципи допринесохме за всенародния, обществен, научен и културен форум. Тази идея се осъществи и реализира в рамките на два научно-изследователски проекта към Фонд „Научни изследвания“ при Софийският Университет „Св. Климент Охридски“.

Методологичната рамка на изследванията беше съобразена с мултидисциплинарния характер на тези проекти. В процеса на научните изследвания в тази област се използваха както специфичните за всяка научна област методи, така и някои по-конкретни в зависимост от обекта и характера на изследването, като: историко-археологичен, херменевтичен, екзегетико-филологичен и текстово-критичен, сравнително-критичен, алегоричен, диспозитивен и описателен, методът на компаративният анализ, комплексният културно-исторически метод, литургико-аналитичният метод. 

Основни участници бяха преподавателите и студентите от Богословския факултет на Софийския университет, които обединени от общественополезната мисия за стартиране и осъществяване на обществен научен и културен форум по повод честванията, посветени на просветителската мисия и дейността на светите равноапостолни Кирил и Методий и на св. Климент Охридски, и под моето скромно научно ръководство, допринесоха за съставянето и публикуването на този Сборник.

Нашата отговорност като наследници на това велико дело е да дадем своя скромен принос и така да почетем тяхното блажено и спасително благовестие.

За Ангел Карадаков

Виж още

Хиротония на Главиницкия епископ Макарий

На 26 юни в Неделята на всички български светии в Троянската св. Обител бе извършена ...