Daily Archives: май 1, 2018

Metropolitan John of Varna baptized 13 children

Metropolitan John of Varna baptized 13 children. This happened in the Great Basilica of the ancient Bulgarian capital Pliska. The worship was attended by Mrs. Milena Nedeva, Mayor of Kaspichan Municipality and Mrs. Tonka Nacheva, mayor of Pliska, as well as many nearby and far-off Christians, including thirteen children who ...

Прочети още

Варненският митрополит Йоан кръсти 13 деца

Варненският митрополит Йоан кръсти днес 13 деца. Това се случи в Голямата базилика в древната българска столица Плиска.  На богослужението присъстваха г-жа Милена Недева, кмет на Община Каспичан и г-жа Тонка Начева, кмет на град Плиска, както и множество християни от близко и далеч, сред които и тринадесет деца, които ...

Прочети още