Начало / Uncategorized / Финландската православна църква планира мащабна енорийска реформа

Финландската православна църква планира мащабна енорийска реформа

До 2020 г. Финландската православна църква трябва да завърши мащабна църковно-административна реформа. Нейната основна цел е да създаде условия за развитие на проповедническа дейност и по-активен енорийски живот.

Въпросът за необходимостта от промяна на границите беше повтарян няколко години. През 2017 г. бе взето решение „да обмислим и да променим, ако е необходимо, границите и структурата на енориите в църквата до 2020 г.“, се казва на официалния сайт на ФПЦ. Предполага се, че енориите в новите им граници ще започнат да функционират от 1 януари 2020 г. Приоритетните насоки, които са предназначени да засилят предстоящата реформа в ФПЦ, разглеждат литургичния живот, образованието и диаконията.

Защо Финландската църква се нуждае от административна реформа?

Основната причина, която е накарала Финландската църква да продължи да преглежда своята канонична структура, е необходимостта от развитие на пастирска дейности. И това развитие е невъзможно в рамките на съществуващия ред. Както е отбелязано от Финландската църква, днес духовенството и църковните служители са принудени да плащат „прекомерно висок дан“ на администрацията в ущърб на пастирската си и енорийска дейност.

Днес, промени в трудовото законодателство във Финландия и промени в изискванията за прозрачност на енорийските дейности са довели до ситуация, в която административната работа отнема много повече време. От самата ФПЦ признават, че изпълнението на всички тези наредби изисква „невероятни ресурси“. Православната църква във Финландия има правата на юридическо лице, така че не може да пренебрегне законовите изисквания.

За Николина Александрова

Виж още

Стига страх!

Стига страх! „… щом душата е тясна, как бих могъл да порасна? То е все едно ...