Начало / Новини / Теологията стана приоритетна специалност

Теологията стана приоритетна специалност

Теологията стана приоритетна специалност в СУ „Св. Климент Охридски“. Промяната е свързана с разширяването на списъка с приоритетните професионални направления в най-стария университет у нас. 

Включените специалности в списъка ще получат по-голямо финансиране, а презумпцията е, че държавата цели да осигури по-голям процент от издръжката с цел университетът да намали таксата за студента и специалността да стане по-привлекателна.

 

С  промяната се включва област „Хуманитарни науки“ – направленията Филология, История и археология, Философия и Религия и теология. 

Стипендиите на чуждите студенти в страната също ще подлежат на промяна. Те ще бъдат повишени с петдесет лева.

Промените за приема на студенти в професионални направления и специалности от регулираните професии се отнасят до получилите положителна оценка на проекта за програмна акредитация. До изтичането на срока за искане на програмна акредитация приемът на студенти в тези професионални направления и специалности не трябва да надхвърля 30% от капацитета на съответното професионално направление или специалност, но в рамките на свободния капацитет, предвиждат корекциите.

През юни месец студенти и преподаватели от пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ подготвиха петиция до Народното събрание с предложение специалността „Теология“ да стане защитена. Причината – богословите всяка година стават все по-малко в цялата страна. В нашите училища все още няма задължителни часове по религия, затова завършилите богослови търсят реализация в социалната сфера и в Българската православна църква.

 

За Ангел Карадаков

Виж още

Честваме празника на св. Григорий Богослов

Свети Григорий, св. Василий Велики и брат му св. Григорий Нисийски образуват тризвездието на „тримата ...