Начало / Uncategorized / Забравените светини – църквата „Свети Димитър“ в с. Тешово

Забравените светини – църквата „Свети Димитър“ в с. Тешово

Представяме ви нашата нова рубрика „Забравените светини“, в нея ще ви запознаваме с български храмове и манастири, които са извън големите туристически маршрути, храмове и манастири за които има малко информация.

Повечето от тях съхраняват уникални стенописи, икони и история от богатия енорийски живот на отминалите векове.

Започваме поредицата  с храма Свети Димитър“ в с. Тешово.

Църквата „Свети Димитър“ е разположена в планински район в историко-географската област Мървашко, в Южен Пирин, в източното подножие на връх Свети Петър. Църквата е построена през 1843 – 1844 година. Цялото пространство, вътре и вън, е изографисано с многобройни сцени и образи, както от библейския разказ така и от  мировия свят, но това което впецатлява посетителите на храма са сцените от историческото ни минало.

В архитектурно отношение храма е голяма трикорабна базилика.  По-късно през 1870 – 1871 година е преустроена, като е прибавено женско отделение над външния притвор и е поставен малък купол над средното поле на наоса.

В 1941 година куполът е отново изграден и към храма е добавена камбанария с часовник, изработен от Братя Димкови от Горно Броди. Църквата е с много масивни стени, с открита галерия, която заобикаля наоса от три страни и в североизточния си край образува параклис с костница под него.

Повечето икони на иконостаса са дело на банския зограф Димитър Молеров, рисувани от 1843 до 1848 година, едни от най-добрите произведения, сравними с тези в Рилския манастир.

Стенописната украса включва  сцени от „Шестоднева“ и други сюжети от Стария Завет. Целият наос (1883 – 1884), кръщелнята (1883), северната и западната част на притвора (1883, 1885) са изписани от Мино и синовете му Марко и Теофил Минови от големия зографски род Минови, които оставят и свои автопортрети. Изрисувани са потретите на ктиторите Парска Какал, х. Стоян Черквар (Шарков) и х. Андон Русьов (убит през 1881).. Сред стенописите са включени и епизоди от българската история, като потушаването на болярския бунт от Борис I. Сцената озаглавена „Наказание Владимирово. Воцарение Симеоново“ е единствена по рода си в страната.

В храма се пазят няколко икони от XVII – XVIII век от по-стар храм, както и дърворезбована дарохранителница от средата на XIX век. Запазена е икона на Св. св. Кирил и Методий от 1897 година дело на зограф Димитър Неделчев от Каракьой.

 Снимки:

Facebook страница Зографска фамилия Минови

travelfinder.bg

За Николина Александрова

Виж още

В село Беден събират дарения за довършване на параклис

В девинското село Беден започна кампания за събиране на дарения за довършване на параклиса „Успение ...