Начало / Новини / Приемните изпити в Софийската духовна семинария предстоят. Записванията са до 1 юли

Приемните изпити в Софийската духовна семинария предстоят. Записванията са до 1 юли

Ако сте седмокласник и искате да получите качествено образование, което да ви даде не само знания, но и дух или пък сте родител и искате най-доброто образование за детето си, то може да го получите, като се запишете (вие или детето ви) в Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“. 

Документи ще се приемат до 1 юли, когато е деня на приемния изпит, ако обаче изпуснете тази дата има втора – 2 септември. 

Изпит (събеседване) и проверката на музикалния слух ще се проведе на 01. 07. 2017 г. (събота) и на 02. 09. 2017 г (събота) от 11,00 ч. в сградата на Софийската духовна семинария, пл. „Велчова завера”№ 2, гр. София.

За учебната 2017/2018 г. в Софийска духовна семинария „Св. Йоан Рилски”

ще се приемат:

I. в петгодишния редовен курс на обучение

– ученици завършили 7-ми клас с резултат от приемните изпити за кандидат-гимназисти;

Приемат се и ученици издържали изпита по музика в други училища в страната.

Кандидатите за осми клас се явяват на събеседване, изпит по пеене за проверка на музикалната култура и слух. Молитвата „ОТЧЕ НАШ“ да се знае наизуст.

II. в двугодишния паралелен курс на обучение

– кандидати, завършили средно образование, които полагат: тест по езикова култура, устен изпит по библейска история (първа част на книгата „Нашата вяра” от архимандрит Серафим) и проверка на музикалната култура и слух. Кандидатите трябва да знаят на наизуст:

1. 10-те Божий заповеди,

2. Символа на вярата,

3. Господнята молитва „Отче Наш“.

Необходими документи за кандидатстване:

1. свидетелство за православно св. кръщение;

2. удостоверение за завършен 7-ми клас или свидетелство за основно образование;

3. препоръчително писмо от епархийския архиерей;

4. медицинско свидетелство;

5. лична амбулаторна карта и имунизационен паспорт (документ за направените имунизации);

6. здравна книжка; (копие от началните страници)

7. молба до Ректора на семинарията (попълва се по образец в канцеларията);

8. автобиография (попълва се по образец в канцеларията);

9. 3 броя снимки;

10. кандидатите за паралелния курс подават освен това и свидетелство за съдимост и венчално свидетелство (за семейните кандидати), както и нотариално-заверена декларация за женените, че са в първи брак.

Срок за подаване на документите – до деня на приемния изпит включително.

Адрес за кореспонденция: e-mail: seminariа@abv.bg, seminaria_sekretar@abv.bg

София 1164, пл. „Велчова завера”№ 2

тел/факс: 02/868 0144.

Главен секретар – Слави Спасов – моб. 0878970267

За Ангел Карадаков

Виж още

Почистиха и залесиха района около храм „Света Петка“ в кюстендилското с. Вуково

Районът на църквата „Света Петка“ в кюстендилското с. Вуково, която е архитектурно-строителен  и художествен паметник на ...