Начало / Uncategorized / Друг поглед върху „Оплакване Христово“

Друг поглед върху „Оплакване Христово“

Темата за Христовата смърт вълнува редица творци. Представяме ви една творба, дело на малко известният художник Борис Стевчев, която показва неговата трактовка на темата за смъртта Христова.

Борис  Стефчев  е художник, който е работил в различни сфери на изобразителното изкуство. Той е оставил значителен брой  художествени творби, които са притежание на частни колекционери. Творбите му са определени като част от изявите на символизма в българското изобразително изкуство. Той  оставя значителен брой художествени произведения в областта на графиката, пейзажната живопис, морския пейзаж, рисува редица икони за различни църкви в София и Софийско, оставя и някои литературни творби.

Полагане в гроба и оплакване на Христа. Стенопис от от 1295 г. от църквата "Св. Климент" в Охрид, дн. Република МакедонияЕдна от най- емблематицните му творби е  “ Оплакване Христово“.

Сцената в църковната иконография често показва моментът след свалянето на Иисус Христос от кръста и полагането Му в гроба. Сред най- често срещаната иконография сцената е представена по следния начин: Тялото на Христос е пред­ставено върху саркофага в центъра на композицията. Вляво, в предния план седи Богородица, коя­ то пре­гръща лицето на Христос. Зад сар­ко­фага са изписани фигурите на све­тите жени – една група фигури оп­лакващи е представена в задния план, а в предния са изобразени Ма­ рия Магдалена, която е вдигнала двете си ръце, и Мария, майката на Яков. До тях е св. Йоан Богослов, целуващ лявата ръка на Христос, а вдясно от саркофага е изписана фигурата на Йосиф Ариматейски, приведен към краката на Христос.

images (2)Съвсем друга трактовка ни предлага Борис Стефчев. Той освобождава композицията от детайли и действащи лица, като оставя само най-важните. Действието е пренесено в гробницата на Христос, след като е положен тежкия камък, който покрива входа. Безжизненото тяло на Спасителя е положено на каменен одър, покрито с плащеница, а дясната му ръка е отпусната. По тялото на Христос се виждат раните от неговите страдания, виждат се белезите от пироните и раната от копието, с което е прободен Иисус от римския стотник. От дясно на зрителя върху камъка е седнал скърбящ ангел, с ръце събрани за молитва, с които закрива лицето си. Борис Стефчев ни въвежда в една съвсем различна среда от познатото – когато не земното, а небесното скърби. Ангелът пази тялото  Господне, може би очакващ онзи миг непознаваем и неразбираем за човек, моментът на Възкресението, но засега той изглежда далечен – Този Който сътвори небесата и ги простря като шатра сега лежи безжизнен в гроба. За да подсили емоционалното въздействие и да въведе зрителя в този момент на скръб, Стефчев подбира още три сцени, които поставя под централната композиция и рамкира с червен цвят, подобно на житийните икони. Трите сцени показват св. Богородица и Йосиф през пустинята, Молитвата в Гетсиманската градина, в която Христос със синя одежда е коленичил, а към него се приближава ангел, носещ свещ. Третата сцена представя Разпятие Христово, което макар и в малък формат въздейства силно. На тъмния фон са представени в близък план фигурите на св. Богородица и евангелист Йоан. В далечината се виждат трите кръста.

Борис Стефчев е автор и на редица други творби с библейска тематика, в тях той преосмисля познатите иконографски схеми и създава творби със силен емоционален заряд, в които личи доброто познаване на както на европейските  тенденции в живописта, така и на Православната иконопис.

Автор: Николина Александрова

За Николина Александрова

Виж още

Храм „Свети пророк Илия“ в петричкото село Беласица отбелязва своя храмов празник

Храм „Свети пророк Илия“ в петричкото село Беласица отбелязва своя храмов празник. Църквата е една от ...