Начало / Uncategorized / Сам човек не може да съгради нещо добро

Сам човек не може да съгради нещо добро

Сам човек не може да съгради нещо добро, ако не получи благодат; и благодатта не дава нищо на човека, ако човек сам не се труди.

Делото на обръщането към вярата извършва благодатта, а как – това е тайна. Оръдията й са много.

Вземете решение да живеете с памет за Бога и да ходите в Божието присъствие и самото това ще ви доведе до добър край. Всичко това е от Божията благодат. Без благодатта Божия по никакъв друг начин не може да се придобие нищо духовно.
Ако всичко зависеше от Бога, в един миг всички биха станали свети. Едно Божие движение и всичко би се променило. Но законът е такъв, че човек трябва сам да пожелае и да потърси – и тогава благодатта вече няма да го остави, стига само той да й остане верен.

Благодатта действа двояко: отвън, когато призовава – и това е всеобща благодат, никой не е изключен, защото Господ иска всички да се спасят и да разберат истината; Когато някой се вслуша в призива и се обърне, тогава благодатта чрез Тайнството на кръщението или покаянието се вселява вътре и там гради спасението, или от стихиите на доброто, естествени за човека, създава нов човек, наследник на вечното Царство Небесно, не властнически, а ръководително и спомагателно, тоест като посочва доброто и помага да го извършваме

Благодатта е обща за всички, само взимай… и достъпът до нея е открит за всички – и всички могат да бъдат спасени, ако пожелаят. Вината за неспасението носи не благодатта, а нашето нежелание.

Врагът и лукавото грехолюбиво сърце все дърпат към себе си. Божията благодат помага на този, който пази сам себе си, а който се хвърля в огъня – него тя оставя да изгори.

Благодатта… на Светия Дух, когато дойде и се всели в сърцето, става извор на духовен живот, който води в живот вечен.

Как се получава благодатта и как благодатта се проявява в сила. Получава се чрез Светите Тайнства, не другояче, а става явна в онези, които успяват да умъртвят страстите с известни подвизи… Тази ясност се състои в особеното разбиране на вярата, в мирния строй на сърцето, в усилените молитви, в саможертването заради благото на другите, в невъзмутимото търпение… тъй че гледащите това не могат да се начудят. Отличителна черта на снизхождането на Духа е дълбокият мир и откъснатостта от всичко видимо – навътре пред Бога. Тук се пресича всяко телесно движение и човек не чувства обичайните потребности.

Врагът и лукавото, грехолюбиво сърце все тегли на своя страна. Божията благодат помага на онзи, който се пази сам, а който се хвърля в огъня, оставя да изгори (5, п.818, стр. 104).

Човек засвидетелства верността си към благодатта или към Господ с това, че нито в мислите, нито в чувствата, нито в делата, нито в думите си не допуска нищо такова, което съзнава като противно на Господа, и напротив – не пропуска да изпълни никакво дело и начинание, щом съзнава, че това е Божията воля, съдейки по стечението на обстоятелствата и указанието на вътрешните влечения… Това понякога изисква много труд, болезнено самопринуждение и съпротивляване срещу себе си.

Благодатта е като извор на всички духовни блага, мирът е като неин плод. Като слиза вътре и претворява и преобразува там всичко, благодатта помирява и преискрено съчетава с Бога, умиротворява вътре всичко и свързва всички в братски съюз.

Навсякъде можем да се спасим и спасението не е от мястото и не от външната обстановка, а от вътрешното настроение. Ако вярата е жива, ако няма грехове, разделящи с Бога и угасяващи Божията благодат, ако общението със Светата Църква и изпълнението на всичко църковно е здраво, вярно и усърдно, състоянието ви е спасително, остава само да се пазите и да пребивавате в този начин на живот, като помните за Бога и за смъртта и винаги имате в душата си съкрушено и смирено чувство.

Създай от себе си служител на Светлината на Сина. Светлината на Сина е спасението, устроено от Господ и преподавано на всички нас – заради вярата и живота по вярата. Служител на тази Светлина е онзи, който с цялото си усърдие служи на Господ с вяра и с всякакво добро дело. Сила да бъдеш такъв подава отново Господ, в Който се обличаме в Кръщението и с Който искрено се съединяваме в Светото Причастие.

Св. Теофан Затворник

За Николина Александрова

Виж още

Кратки сведения за Мелнишка епархия до присъединяването на част от нея към Неврокопска епархия през 1919 година

След издаването на султанския ферман през 1870 г. за учредяване на Българска екзархия в гр. ...