Начало / Uncategorized / Кръстът е щит и оръжие, и победа над дявола

Кръстът е щит и оръжие, и победа над дявола

След като апостол Павел каза: „А мене да ми не дава Господ да се хваля, освен с кръста на Господа нашего Иисуса Христа, чрез който за мене светът е разпнат, и аз за света.“ И отново: “ Защото словото за кръста е безумство за ония, които гинат, а за нас, които се спасяваме, е сила Божия.“

Ако кръстът е Божия сила, както и е, защо не вярвате на силата Божия? Тогава как вярвате на апостолската проповед, казваща: „Чрез вярата Аврам направи това и това“, и прочие. Вярата е недоказуемо и неизразимо нещо и в никакъв случай не може да се изрази с плътски език. Това се постига с вяра, чрез която всички вярващи светии получиха очакваното от тях. Приемете и вие същата вяра и се поклонете на кръста, сиреч на Божията сила.

Всяко видение и чудодействие на Христос е велико и чудно, и Божествено, но животворящият кръст е най-велик от всички. Защото с нищо друго, а само чрез кръста смъртта беше унищожена и грехът на прародителите се заличи, и адът се провали, и възкресение се дари. Дари ни се и сила, за да пренебрегнем земното и самата смърт. Как бихме били чеда Божии и наследници освен заради кръста на нашия Господ, Иисус Христос, чрез който всичко се устройва. Защото „Които се кръстихме в Христа – рече Божественият апостол, – в Неговата смърт се кръстихме“. И отново: „Които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте. “ Христос е „Божия сила и Божия премъдрост“. Ето: Христовата смърт, сиреч кръстът, ни покрива със съставна Божия сила и премъдрост. Кръстното слово е сила Божия. Или като силата Божия, което ще рече победа над смъртта, ни се яви заради Христа. Или както четирите края на кръста чрез съединение в средата се държат и прилепват, така и заради Божията сила се държи всичко видимо и невидимо, сиреч висотата и дълбочината, дължината и широтата. Той именно е за нас явен знак, каквото е обрязването на Израил. Чрез него ние, верните, отбягваме неверните и един друг се познаваме. Той е щит и оръжие, и победа над дявола. Той е печат, за да не се докосне до нас губителят. Той е въздигане за падналите, подкрепа за стоящите, опора за немощните, жезъл за пастирите, ръководител за отново намерените, дърво на вечния живот.

Та нали това честно, осветено чрез прикосновението на святото тяло и кръв дърво, на което заради нас Христос се пренесе в жертва, достойно приемаме и достолепно му се покланяме!

Покланяме се и на изображението на честния кръст дори когато е от друго вещество. Защото почитаме не веществото – о не! – но знака като образ на Христа. [Христос] рече на учениците си: „Тогава ще се яви на небето знамението на Сина Човечески“, казвам, кръстът. Така и ангелът говореше на жените при възкресението: “ Зная, че търсите разпнатия Иисуса.“ И апостолът: „А ние проповядваме Христа разпнатия.“ Не рече прободения, а разпнатия. Дървото на живота, което беше посадено в рая, е първообраз на този честен кръст. Тъй като смъртта дойде заради дървото, пак заради дървото трябваше да се даде живот и възкресение. Яков, като кръстоса ръцете си, благослови синовете на Йосиф. Мойсей, като направи с жезъла си кръстно знамение, раздели морето. Ще кажа кратко: чрез кръста дойде спасението на целия свят.

Из „Житие и живот на нашия преподобен отец Иларион, Мъгленски епископ, а заедно с това и как беше пренесен в преславния (наш) град Търнов, написано от (кир) Евтимий, Търновски патриарх“

За Николина Александрова

Виж още

Отбелязваме паметта на Св. Теодор Тирон

Днес Православната ни църква отбелязва паметта на Св. Теодор Тирон.  Ето какво разказва неговото житие: ...