Начало / Uncategorized / Младежът и Добрият цар

Младежът и Добрият цар

Един младеж, живеещ в къща до голяма река, чул от хората за Добрия цар и силно му се приискало да го види.

Един ден на вратата му се почукало. Той излязъл на улицата и видял царския слуга, който му казал:

– Царят разбра за това, че искаш да го видиш. Но за да се изпълни желанието ти, трябва да преминеш през някои изпитания.

– Какви са те? – попитало момчето.

– Ще видиш по пътя – загадъчно се усмихнал пратеникът и се отдалечил.

Младежът си взел пари и храна, заключил къщата си и тръгнал на път.

Насреща му се задала просякиня, която го умолявала да й помогне. Той разделил с нея каквото могъл, но просякинята настоявала да й даде всичките си пари и цялата бохча с храна.

– Иначе няма да достигнеш до Царя – добавила тя.

Младият човек й дал всичко, което поискала, и продължил нататък.

Скоро той видял тълпа бягащи, изплашени селяни. Те викали, че реката е придошла силно, отнася къщите на крайбрежните селища и трябва бързо да тичат, за да спасяват имуществото. Момъкът вече бил решил да се върне към дома си, но един от притичващите край него му подвикнал:

– Ами Царя?!

Тези думи вдъхнали на младия човек решимост и той продължил пътя си. След малко на пътя младежът видял болен човек, който жално стенел:

– Помогни ми, добри човече!

– С какво мога да ти помогна? – попитал с готовност момъкът.

– Вземи ми болестта, тогава аз ще поживея още малко на света. Трябва да отгледам децата си и да крепя престарелите си родители. Без мен всички те са загубени.

– Но ако аз се разболея, – замислил се младежът – как тогава ще успея да стигна до Царя?

Но бързо си спомнил думите на царския слуга, че по пътя му го чакат изпитания, и отговорил:

– Добре. Взимам у себе си твоята болест.

В същия миг той станал болен, а оздравелият човек се отправил към вкъщи, радвайки се на своето изцеление.

Най-после младежът гладен, беден, живеещ от подаяния, болен и изтощен се добрал до царския дворец. Посрещнал го същият този слуга, който бил дошъл в дома му:

– Ти постъпваше правилно по пътя си – похвалил той момъка. – Всички тези хора, на които помогна, бяха царски слуги и затова се радвам да те видя тук. Подкрепи се сега с храната, която Царят изпрати за теб.

Вкусвайки от царското угощение, младежът тозчас напълно оздравял.

– А сега най-накрая ще видя ли Царя? – попитал той.

– Ти изпълни всички царски условия – отговорил слугата. – Но Царят сам решава кого кога да приеме в двореца си. Затова чакай тук царското решение – това е и последното ти изпитание.

Йеромонах Симеон Атонски

превод: Нели Иванова
снимка: eyespluswords.com

За Нели Иванова

Виж още

В подкаста „Духовни полета“ тази седмица: Беседа за Живата вода и св. Паисий Хилендарски

Уважаеми читатели, представяме ви брой 27 на подкаста „Духовни полета“. В този брой говорим по ...