Начало / Uncategorized / Младежът и Добрият цар

Младежът и Добрият цар

Един младеж, живеещ в къща до голяма река, чул от хората за Добрия цар и силно му се приискало да го види.

Един ден на вратата му се почукало. Той излязъл на улицата и видял царския слуга, който му казал:

– Царят разбра за това, че искаш да го видиш. Но за да се изпълни желанието ти, трябва да преминеш през някои изпитания.

– Какви са те? – попитало момчето.

– Ще видиш по пътя – загадъчно се усмихнал пратеникът и се отдалечил.

Младежът си взел пари и храна, заключил къщата си и тръгнал на път.

Насреща му се задала просякиня, която го умолявала да й помогне. Той разделил с нея каквото могъл, но просякинята настоявала да й даде всичките си пари и цялата бохча с храна.

– Иначе няма да достигнеш до Царя – добавила тя.

Младият човек й дал всичко, което поискала, и продължил нататък.

Скоро той видял тълпа бягащи, изплашени селяни. Те викали, че реката е придошла силно, отнася къщите на крайбрежните селища и трябва бързо да тичат, за да спасяват имуществото. Момъкът вече бил решил да се върне към дома си, но един от притичващите край него му подвикнал:

– Ами Царя?!

Тези думи вдъхнали на младия човек решимост и той продължил пътя си. След малко на пътя младежът видял болен човек, който жално стенел:

– Помогни ми, добри човече!

– С какво мога да ти помогна? – попитал с готовност момъкът.

– Вземи ми болестта, тогава аз ще поживея още малко на света. Трябва да отгледам децата си и да крепя престарелите си родители. Без мен всички те са загубени.

– Но ако аз се разболея, – замислил се младежът – как тогава ще успея да стигна до Царя?

Но бързо си спомнил думите на царския слуга, че по пътя му го чакат изпитания, и отговорил:

– Добре. Взимам у себе си твоята болест.

В същия миг той станал болен, а оздравелият човек се отправил към вкъщи, радвайки се на своето изцеление.

Най-после младежът гладен, беден, живеещ от подаяния, болен и изтощен се добрал до царския дворец. Посрещнал го същият този слуга, който бил дошъл в дома му:

– Ти постъпваше правилно по пътя си – похвалил той момъка. – Всички тези хора, на които помогна, бяха царски слуги и затова се радвам да те видя тук. Подкрепи се сега с храната, която Царят изпрати за теб.

Вкусвайки от царското угощение, младежът тозчас напълно оздравял.

– А сега най-накрая ще видя ли Царя? – попитал той.

– Ти изпълни всички царски условия – отговорил слугата. – Но Царят сам решава кого кога да приеме в двореца си. Затова чакай тук царското решение – това е и последното ти изпитание.

Йеромонах Симеон Атонски

превод: Нели Иванова
снимка: eyespluswords.com

За Нели Иванова

Виж още

One 2,500 Russian Communist Party supporters cries with a portrait of former Soviet leader Vladimir Lenin during a rally in the center of Moscow on April 4, 2009 to condemn the Russian government and its handling of the economic crisis, part of nationwide protests organized by the Communist Party. AFP PHOTO / OXANA ONIPKO

Може ли да има „християнски комунизъм“?

Руският президент Владимир Путин сравни комунизма с християнството, а мавзолеят на Владимир Ленин – с ...