Начало / Всеправославен събор / Руската патриаршия няма да участва на Светия и Велик събор

Руската патриаршия няма да участва на Светия и Велик събор

На свое извънредно заседание днес Св. Синод на Руската православна църква реши да поиска пренасрочване на провеждането на Светия и Велик събор и руската делегация да не участва в събирането на о. Крит в края на седмицата, ако Съборът не бъде отложен.

След обсъждане на възникналата ситуация с отказа от участие в Събора на четири от Поместните православни църкви се е стигнало до заключението, че консенсусът ще бъде нарушен и това няма да е Всеправославен събор.

В заявлението си Св. Синод на РПЦ подчертава, че принципът на всеправославния консенсус е в основата на предсъборния процес, започнал още през 1961 г., когато по инициатива на Вселенската патриаршия е било определено: „Решенията на общите събрания се вземат при пълно единогласие на църковните делегации„. Това правило е било потвърдено от Регламента на Всеправославните предсъборни съвещания, приет през 1986 г., както и от събранието на Предстоятелите на Поместните православни църкви през 2014 г. Този принцип е установен и в Регламента за работата на Светия и Велик събор, приет от Предстоятелите в Шамбези през януари тази година. Но се отчита, че решението за свикването на Всеправославен събор и Регламентът за работа на Събора не са подписани от Антиохийската патриаршия. А един от документите – „Тайнството Брак и препятствията за него“, не е подписан от две от Поместните църкви – Антиохийската и Грузинската.

В началото на февруари Архиерейският събор на Руската православна църква заедно с определянето на позиция относно предсъборните документи и определяне на членовете на делегацията за Събора е изразил убеждението си, че

„необходимо условие за провеждането на Всеправославния събор е свободното участие в него на всички Автокефални православни църкви“,

отбелязвайки, че „във връзка с това особена важност придобива разрешаването до Събора на проблемите, възникнали във взаимоотношенията между Антиохийската и Йерусалимската патриаршия“. С надежда за постигане на „всеправославно съгласие, без което е невъзможно свикването на Всеправославен събор„, Руската патриаршия е продължила активната си работа в подготвителния процес, като с усложняването на предсъборната ситуация достига и до официално предложение до Вселенската патриаршия за свикване на извънредно Всеправославно предсъборно съвещание за намиране на подходящо решение на проблемите.

Правейки обстоен преглед на причините за отказ от участие в Събора на Българската, Антиохийската, Грузинската и Сръбската църква, Св. Синод на РПЦ прави извода, че очевидно чл. 1 от Регламента за организацията и работата на Светия и Велик събор е нарушен, т.е.

Всеправославният събор може да се състои в определеното сега време само в нарушение на неговия Регламент.
(Митрополит Иларион Алфеев)

Във връзка с това Руската патриаршия постановява:

  • поддържа предложението на Българската, Антиохийската, Грузинската и Сръбската църква за пренасрочване на провеждането на Всеправославния събор;
  • незабавно да се отправи това предложение към Вселенския патриарх и Предстоятелите на Поместните православни църкви;
  • в случай че това предложение не бъде прието от Вселенската патриаршия и Съборът на о. Крит бъде свикан, въпреки отсъствието на съгласие между Поместните църкви, с дълбоко съжаление се признава невъзможността за участие в него на делегация на Руската православна църква;
  • по всякакъв начин да продължат усилията за укрепване на всеправославното сътрудничество в подготовката на бъдещия Свят и Велик събор, който е призван да бъде истинско свидетелство за единството на Святата Съборна и Апостолска църква;
  • да се вземат предвид предложенията, направени от много от Поместните православни църкви, в бъдещия Събор да могат да участват всички епископи на светите Божии църкви, тъй като това несъмнено ще повиши всеправославния авторитет на приеманите от Събора решения.

Св. Синод отново призовава архиереите, клириците, монашестващите и миряните на Руската православна църква към усилена молитва, за да прояви нашият Господ Иисус Христос Своята свята воля и Своята всесилна помощ.

текст: Нели Иванова
информация: mospat.ru

Видео от встъпителните думи на патриарх Кирил и от пресконференцията след извънредното заседание на Св. Синод на Руската патриаршия:

За Нели Иванова

Виж още

В Севлиево отбелязват 150 години от въздигането на храм „Света Троица“

Възможността да се построи „нова” църква в Севлиево била използвана веднага след края на т. ...