Начало / Uncategorized / Антиохийската патриаршия няма да участва във Всеправославния събор, ако не отпаднат противоречията

Антиохийската патриаршия няма да участва във Всеправославния събор, ако не отпаднат противоречията

Антиохийската патриаршия обяви намерение за отказ от участие във Всеправославния събор, чието начало е насрочено за 18 юни на о. Крит.

Секретариатът на Антиохийската патриаршия разпространи решение на Св. Синод от 6 юни 2016 г., взето на заседание под председателството на патриарх Йоан X, на което са били обсъдени и позициите на Поместните православни църкви относно провеждането на Всеправославния събор. Решението е взето с оглед на констатациите:

 • че по някои от темите, включени в дневния ред на Събора, Поместните църкви имат все още разнопосочни становища, като някои от тях отхвърлят с официални решения определени документи в настоящия им вид;
 • че редица Поместни църкви изразяват съществени резерви по отношение на организационни аспекти на Светия и Велик събор, финансовите разходи за него, както и начина на прилагане на споразуменията, договорени от Предстоятелите по време на Синаксиса в Шамбези;
 • че Българската православна църква на базата на много резерви към организацията на Събора предлага неговото пренасрочване с цел постигане на ефективна подготовка, като в случай на неотлагане на Събора обявява своето неучастие в него;
 • че Руската православна църква предлага свикването на предсъборна конференция, която предхожда датата на Всеправославния събор, за да се изследват конфликтните точки в документите и организацията и да се постигне консенсус и участие на всички Поместни православни църкви в Събора.

Решението на антиохийския Св. Синод е продиктувано и от:

 • забележките и резервите на Антиохийската патриаршия относно Регламента за работа на Всеправославния събор, които не са били взети под внимание, както и приемането на решения от Синаксиса на Предстоятелите, които не са били подписани от Антиохийската патриаршия;
 • наличието в дневния ред на Събора на документа „Тайнството Брак и препятствията за него“, въпреки че той не е подписан от Антиохийската и Грузинската църква;
 • включването на темата „Православната диаспора“, въпреки че не е била обсъдена работата по него на епископските събрания;
 • премахването на темата за църковния календар и едновременното честване от християните на Възкресение Христово, независимо от важността на въпроса за хората в диоцеза на Антиохийската патриаршия;
 • липсата на консесус по проектодокумента „Отношението на Православната църква с останалия християнски свят“ заради твърде краткото време за неговото разглеждане;
 • наличната нужда от постигане на единодушие по съдържанието на проектодокумента „Автономията и начин на нейното провъзгласяване“, за да бъде включен в дневния ред на Събора;
 • липсата на реално и ефективно участие на Поместните православни църкви в подготвителната работа и неяснотите и противоречията относно Регламента за работа на Събора;
 • невъзможността за евхарийстино общение с Йерусалимската патриаршия по време на богослуженията на Събора след решението на Вселенската патриаршия конфликтът за каноничната принадлежност на Катар да бъде отложено за след провеждането на Всеправославния събор.

Архиереите от Антиохийската патриаршия решават:

1. Да поканят Вселенския патриарх Вартоломей да положи усилия в оставащите 10 дни до Всеправославния събор за постигане на консенсус относно проблемите, повдигнати от Поместните автокефални православни църкви. В случай че Вселенската патриаршия не успее в тези си усилия, Св. Синод на Антиохийската църква ще призове към отлагане на Събора за време, когато ще надделеят мирните отношения между автокефалните църкви и се осигури консенсус по спорните въпроси около Регламента и документите на Събора.

2. Антиохийската православна църква да не участва във Всеправославния събор, докато не отпаднат причините, възпрепятстващи евхаристийното общение по време на Събора, т.е. докато не бъде намерено окончателно решение за нарушенията от страна на Йерусалимската патриаршия на каноничните граници на Антиохийския диоцез, което е причина за прекъсване на общението между двете Поместни църкви.

3. Да подчертаят важността на участието на всички Автокефални православни църкви във Всеправославния събор и нуждата от тяхното присъствие и единодушно одобрение на решенията на Събора.

4. Да информира всички Поместни православни църкви за съдържанието на Антиохийската позиция и за причините, довели до нея.

5. Да се приканят вярващите да се присъединят към обща молитва, за да вдъхнови Светият Дух Църквата по пътя й към единството като обединен свидетел на Христос в света.

Пълния текст и точен превод на решението на Антиохийската патриаршия относно провеждането на Всеправославния събор можете да прочетете на официалния сайт на БПЦ тук.

текст: Нели Иванова
информация: antiochpatriarchate.org

image.php

За Нели Иванова

Виж още

Неделя на Слепия

«Иди се умий в къпалнята Силоам, което значи: пратен.» (Йоан. 9:7) Едно забележително чудо с ...