Начало / Всеправославен събор / Извънредно Всеправославно предсъборно съвещание иска Москва

Извънредно Всеправославно предсъборно съвещание иска Москва

На свое заседание от 3 юни 2016 г. Св. Синод на Руската православна църква под председателството на патриарха на Москва и на цяла Русия Кирил обсъди „сериозните проблеми, възникнали по време на подготовката на Светия и Велик Събор на Православната Църква, планиран за 18-26 юни 2016 г., и в частност отказа на Българската православна църква да участва в Събора, ако неговото провеждане не бъде отложено, както и сериозната критика за подготовката на Събора и проектите на съборните документи и в Руската православна църква, и в редица други Поместни православни църкви“.

След разглеждането на обстойна хронологична справка за реакциите относно подготовката и проекторешенията на Всеправославния събор Св. Синод на РПЦ постанови:

1. Одобрява усилията за участие в подготовката на Светия и Велик събор на Православната църква, предприети от Московския и на цяла Русия патриарх Кирил и представителите на Московска патриаршия в периода след Архиерейския събор на Руската православна църква, състоял се на 2-3 февруари 2016 г.

2. Утвърждава предложенията за поправки на РПЦ в проектодокументите за Всеправославния събор „Отношения на Православната църква с останалия християнски свят“ и „Мисията на Православната църква в съвременния свят“, формулирани на основата на изказаните мнения на архиереи, клирици, монаси и миряни.

3. Отбелязва, че въз основа на обсъжданията на проектодокументите на Всеправославния събор от страна на Грузинската, Сръбската, Българската и Гръцката православна църква, а също и от св. Кинотис на Света Гора Атон са представени съществени поправки, до голяма степен в съзвучие с предложенията на РПЦ. Те изискват основателно разглеждане с цел намирането на общоправославен консенсус.

4. Отчитайки, че решенията на Всеправославния събор могат да бъдат приети само на основата на консенсус (Решение на събранието на предстоятелите на Православните поместни църкви от 6-9 март 2014 г., т.2), тоест единодушно волеизявление на всички общопризнати автокефални православни Църкви, отбелязваме, че неучастието в Събора на дори една от тях е непреодолимо препятствие за провеждането на Светия и Велик събор.

5. Констатира, че решението на Св. Синод на Българската православна църква от 1 юни 2016 г., а също и продължаващата неопределеност относно възможността за участие на Антиохийската патриаршия в Светия и Велик събор, както и отсъствието на предварителен консенсус по проекта за Регламента на Събора и документа „Тайнството Брак и препятствията пред него“, означава, че в настоящето време, когато до датата на откриването на Събора остават две седмици, съществуват сериозни проблеми, изискващи неотложни общоправославни действия.

6. Счита, че изход от създалото се извънредно положение може да стане провеждането на извънредно Всеправославно предсъборно съвещание за разглеждане на създалата се ситуация и изучаване на представените от Поместните православни църкви поправки в съборните документи с цел изработването на съгласувани предложения.

7. Признава, че свикването на такова съвещание с оглед на големия обем работа и важността на повдигнатите въпроси, трябва да се осъществи неотложно, не по-късно от 10 юни т.г., за да може въз основа на решенията, приети в неговия завършек, Православните църкви да могат да предложат становище относно възможността за провеждане на Всеправославния събор в набелязаните срокове.

8. Моли патриарха на Москва и цяла Русия Кирил да се обърне със съответните предложения към Светейшия Константинополски патриарх Вартоломей.

9. Гореописаните предложения на Руската православна църква да се отправят незабавно към предстоятелите на Поместните православни църкви.

превод: Нели Иванова
източник: patriarchia.ru

За Нели Иванова

Виж още

Епархийските избиратели в Сливен избраха двамата епископи, от които Св. Синод ще избере нов Сливенски митрополит

Знеполски епископ Арсений и Мелнишки епископ Герасим са избраните от епархийските избиратели на Сливенска епархия ...