Начало / Новини / Решение на Св. Синод: Архим. Дионисий вън от храм „Св. Ал. Невски“ и под запрещение

Решение на Св. Синод: Архим. Дионисий вън от храм „Св. Ал. Невски“ и под запрещение

На състоялото се след два неуспешни опита заседание днес Св. Синод обсъди наличната информация относно скандализиралите обществеността действия, поведение и изказвания на архимандрит Дионисий и гласува решение. То гласи:

Днес, 20 май, на своето редовно заседание Светия Синод в пълен състав разгледа: писмо, вх. № 251/16.05.2016 г. с изявление на архим. Дионисий, направено пред представители на средствата за масово осведомяване в Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски; писмо, вх. № 221/12.05.2016 г., на клириците на ПКСХП „Св. Александър Невски”; и писма с вх. № 238/13.05.2016 г., № 219/12.05.2016 г., № 243/13.05.2016 г.

На основание чл. 9 във връзка с чл. 14 от Устава на БПЦ-БП бе проведено обстойно разискване от Светия Синод на:

– самоволна промяна от страна на архимандрит Дионисий на богослужебния ред, одобрен от Св. Синод, за еднакво извършване на богослуженията в БПЦ, включително и при причестяване със Светото причастие, надлежно предписан в богослужебните книги Типик и Служебник, които са в употреба в БПЦ-БП;

– злоупотреба с името на Българския патриарх, обида и злепоставяне на вишестоящи по сан, в нарушение на 55 Апостолско правило;

– въвличане в публични скандали на Църковната институция, както и цялостното публично поведение, показващо пълно незачитане на Св. Синод, поставяйки го пред свършени факти, държание, несъвместимо със сана на архим. Дионисий и подронващо авторитета на Църквата.

В предвид задължението, което имат архиереите от Светия Синод в съответствие с чл. 58, т. 2 и 3 от Устава на БПЦ-БП да упражняват върховен надзор за запазване в точност и чистота учението на Светата Православна църква и да упражняват върховен надзор за правилното, еднообразно и повсеместно извършване на светите Тайнства и други богослужебни чинопоследования, то на основание чл. 58 т. 49 и т. 50 във връзка с чл. 59, т. 7 от УБПЦ, като съобразява с чл.139 ал. 2 от УБПЦ, след проведено гласуване, Св. Синод единодушно РЕШИ:

1. Освобождава от длъжността „председател на ЦН” на ПКСХП „Св. Александър Невски” архим. Дионисий (Мишев), считано от 20 май 2016 година;

2. Назначава анкетна комисия, която да провери извършени ли са от архим. Дионисий църковни провинения по чл. 190, т.т. 7, 11, 14, 15 от УБПЦ – БП;

3. Налага забрана за свещенослужение на архим. Дионисий (Мишев) до приключване на духовното следствие с окончателен акт, приет на заседание на Св. Синод в пълен състав;.

4. Назначава за изпълняващ длъжността „председател на ЦН” на ПКСХП „Св. Александър Невски” архимандрит Герасим, гл. секретар на Св. Синод, считано от 20 май 2016 г.;

5. На основание чл. 207, т. 1 и във връзка с чл. 208, ал. 1, т. 2 от УБПЦ – БП, наказва с мъмрене свещенослужителите при ПКСХП „Св. Александър Невски”.

източник: bg-patriarshia.bg

За Ангел Карадаков

Виж още

Премиера на „Да бъдем тук. Беседи по радио „Свобода“ от отец Александър Шмеман на Пролетния панаир на книгата 2024

На 26 май (неделя) от 17:00 ч. в Литературния кът на Пролетния панаир на книгата ...