Начало / Uncategorized / Как да се молим след Великден?

Как да се молим след Великден?

След всерадостното възвестяване на Възкресението Христово през следващата Светла седмица вместо утренните и вечерните молитви казваме пасхалното молитвено правило:

По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, амин.
(Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь.)

Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка и на тия, които са в гробовете, дарува живот. (три пъти)
(Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.)

Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен.
На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим: Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме.
Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение,
защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят.
Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение,
защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши. (три пъти)
(Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, Единому Безгрешному. Кресту Твоему покланяемся, Христе, и святое Воскресение Твое поем и славим: Ти бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите, вси вернии, поклонимся святому Христову Воскресению: се бо прииде Крестом радость всему миру. Всегда благословяще Господа, поем Воскресение Его, распятие бо претерпев, смертию смерть разруши.)

(Ипакос, глас 4)
Като изпревариха утрото и намериха камъка отвален от гроба,
Мария и жените с нея чуха от Ангела:
„Защо търсите между мъртвите като човек Оногова,
Който пребъдва във вечна светлина?
Вижте гробните повивки!
Тичайте и възвестете на света, че Господ възкръсна,
като умъртви смъртта,
понеже е Син на Бога, Който спасява човешкия род. (веднъж)
(Предварившия утро яже о Марии, и обретшия камень отвален от гроба, слышаху от Ангела: во свете присносущнем Сущаго с мертвыми что ищете яко человека? Видите гробныя пелени, тецыте и миру проповедите, яко воста Господ, умертвивый смерть, яко есть Сын Бога, спасающаго род человеческий.)

(Кондак, глас 8)
Макар и в гроб да слезе, Безсмъртни,
но разруши силата на ада, и възкръсна като Победител, Христе Боже,
като извика на жените мироносици: „Радвайте се!“,
и мир на Твоите Апостоли дарува,
а на падналите даде възкресение. (веднъж)
(Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл еси яко Победитель, Христе Боже, женам мироносицам вещавый: радуйтеся! и Твоим апостолом мир даруяй, падшим подаяй воскресение.)

С плътта Си – в гроба, с душата Си – в ада,
като Бог, Христе, в рая – с разбойника и на престола си бил с Отца и Духа,
Ти, Неизречими, Който всичко изпълваш.
(Во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй, Неописанный.)

Слава на Отца и Сина и Светия Дух:
Твоят гроб, Христе, извор на нашето възкресение,
се показа изпълнен с живот и по-красив от рая,
и наистина по-светъл от всеки царски чертог.
(Слава: Яко Живоносец, Яко рая краснейший, воистину и чертога всякаго царскаго показася светлейший, Христе, гроб Твой, источник нашего воскресения.)

И сега, и винаги, и во веки веков. Амин:
Радвай се, осветено божествено селение на Всевишния,
защото чрез Теб, Богородице, бе дадена радост на ония, които викат:
благословена си Ти между жените, всенепорочна Владичице.
(И ныне: Вышняго освященное Божественное селение, радуйся! Тобою бо дадеся радость, Богородице, зовущим: благословена Ты в женах еси, Всенепорочная Владычице.)

Господи помилуй (40 пъти).

Слава на Отца и Сина и на Светия Дух, и сега и винаги и во веки веков. Амин.
(Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь.)

По-чтима от Херувимите и несравнено по-славна от Серафимите,
нетленно родила Бог-Слово, същинска Богородица Те величаем.
(Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.)

Господи, благослови!
По молитвите на светите наши отци,
Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин.
(Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь.)

Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка
и на тия, които са в гробовете, дарува живот.
(Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.)

Слава на Отца и Сина и на Светия Дух,
и сега и винаги и во веки веков.
Амин.

Господи помилуй (три пъти)
Господи, благослови!

(Отпуст)
Господи, Иисусе Христе,
заради молитвите на Твоята пречиста Майка,
преподобните и богоносни наши отци и всички светии,
помилвай ни. Амин.

Воскресение_Христово_видевше

За Ангел Карадаков

Виж още

Храмът „Свети Николай” във Велико Търново се нуждае от спешен ремонт

Една от емблемите на Велико Търново – храмът „Свети Николай” построен през 1836 г. от майстор Колю Фичето се нуждае ...