Начало / За Вярата / Велики вторник: Настъпва отсега последният час и ни предстои да се разлъчим от всичко тукашно

Велики вторник: Настъпва отсега последният час и ни предстои да се разлъчим от всичко тукашно

Велики вторник е. Представяме ви някои от песнопенията, които се пяха на последованието на Жениха вчера вечерта.

Тропар на Утренята:

Ето Младоженецът иде в полунощ и блажен е оня раб, когото намери буден, а недостоен е оня, когото намери безгрижен. Прочее, внимавай, душо моя, да не те налегне сън, та да бъдеш предадена на смърт и да останеш вън пред затворените врати на Царството, но опомни се и възкликни: „Свят, свят, свят си, Боже, заради Богородица помилуй нас!”.

Седални: 

Жениха, братя, да възлюбим и да приготвим светилниците си, сияещи с добродетели и с правата вяра, та като разумните Господни деви да бъдем готови да влезем с Него на сватбата, защото като Бог, Женихът на всички дарява нетленен венец.

Коварно свикали поради завист беззаконно съвещание против Теб, Спасителю, свещениците и книжниците подтикнаха Иуда към предателство; затова той тръгна си безсрамно и рече за Тебе на беззаконните човеци: „Какво ще ми дадете, за да Го предам в ръцете ви?”. От неговото осъждане избави, Господи, душите ни.

Иуда съзнателно се отдава на сребролюбието и тръгва срещу Учителя си като враг, съветва се, замисля предателство, отпада от светлината, предпочитайки тъмата, уговаря цената и продава Безценния; затова и като възмездие за стореното получава бесило и мъчителна смърт, окаяният, предавайки Тебе, Господа. Избави ни от неговата участ, Христе Боже, дарявайки опрощение на греховете на тия, които с вяра празнуват Твоите пречисти страдания.

Кондак, глас 2: 

Помисли за последния час, окаяна душо, и като се уплашиш от отсичането на смоковницата, трудолюбиво работи над дадения ти талант, бодърствайки и зовейки: „Да не останем вън от Христовия чертог!”.

Икос: 

Защо униваш, моя окаяна душо? Защо в неподходящо време блуждаеш по безполезни грижи? Настъпва отсега последният час и ни предстои да се разлъчим от всичко тукашно. Но докато имаш още време, отрезви се и викни: „Съгреших Ти, Спасителю мой, не ме посичай като безплодната смоковница, но като добросърдечен, Господи, пощади зовящата със страх душа: „Да не останем вън от Христовия чертог!”.

За Ангел Карадаков

Виж още

Писма до енорийския свещеник (Писмо 1)

Драги братко! Ти четеш, чуваш и виждаш колко упреци се хвърлят от всички страни върху ...