Начало / Новини / Днес ще се проведе конференция за възпитанието на децата и моралните ценности в училище

Днес ще се проведе конференция за възпитанието на децата и моралните ценности в училище

Днес, 19.04, от 9:30 в бившия хотел „Шератон“, а сега хотел „Балкан“ ще започне конференцията на тема: „Възпитание в българското училище. Изграждане на морални ценности и национална идентичност.”

Конференцията се организира от фондация ”Дарби” и Община Кюстендил с подкрепата на Центъра за изследване на катехизичното и религиозно обучение към Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, представители на академичните среди, експерти от системата на образованието, кметове, директори на училища, учители, неправителствени и бизнес организации, както и с медийната подкрепа на БНТ.

Фондация „Дарби” се грижи за духовното и нравственото възпитание на нашите деца и за успешното развитие на техните таланти. През последните години организира годишен фестивал за църковна музика, насочен специално към детски и ученически хорове, с което съдейства за духовното, нравствено и естетическо възпитание на децата и за тяхното приобщаване към християнските ценности чрез музикалното изкуство. В тези дейности фондацията приобщава и деца от социални институции чрез привличане на доброволци.

„Нашата цел с планираната конференция е да покажем възможностите за духовно и нравствено възпитание на учениците и подрастващите в българското училище и да изтъкнем ролята и значението на обучението по религия и религиозното възпитание като фактор за личностно израстване на младия човек в условията на съвременното секуларизирано и плуралистично общество“, обясняват от фондацията. „Искаме да съберем заедно учители, директори, кметове и експерти в областта на образованието, за да покажем и анализираме добрите практики в тази насока, които можем да мултиплицираме и в други учебни заведения на различни български общини“.

Преподаването на Религия в съвременната образователна система е добра практика, която дава добри резултати в областта на духовното възпитание и си заслужава да бъде насърчавана. Ето защо организаторите  застават зад инициативите на г-н Петър Паунов, кмет на Община Кюстендил, чиято идея е религията да присъства и да навлезе задължително в учебните програми на нашите ОУ и СОУ.

Зад идеята застават: проф. дпн Албена Чавдарова от Факултета по Педагогика на СУ, която ще изнесе доклад за възпитанието в исторически аспект; проф. дпн Сийка Чавдарова–Костова, ръководител на Катедра теория на възпитанието на СУ, с доклад за възпитанието в училище и неговите съвременни проблеми; проф. д-р Божидар Андонов, преподавател по „Религиозна педагогика“ в Богословския факултет на СУ и в Людвиг–Максимилиян-Университет в Мюнхен – с доклад ”Предметът „Религия” в СОУ”, а доц. Костадин Нушев, преподавател по „Християнска етика“ в Богословския факултет на СУ, ще ръководи втория панел на конференцията – дискусия.

За патрон на Конференцията са поканени г-жа Меглена Кунева – заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката, и г-жа Мая Манолова – омбудсман на Република България.

За участие в конференцията са поканени Ловчанският митрополит Гавриил – ръководител на Културно-просветния отдел на Светия Синод на Българската православна църква, и  представители на Министерството на образованието и науката.

Участието на образователните експерти има за цел те да се ангажират със становище за това как ще бъде изграден статута и гарантирано мястото на предмета Религия според новия закон за училищното образование и изготвящите се държавни образователни стандарти? Ще бъде ли изработена специална програма, ще бъдат ли отпечатани учебни помагала за учителите и учениците и как министерството и регионалните инспекторати ще подкрепят учителите, директорите и родителите на децата, които искат да изучават Религия, за да се гарантира тяхното право на образование в тази насока?

На конференцията ще се даде думата на г-н Петър Паунов, кмет на Община Кюстендил, който ще представи проекта на Общината, с изготвена и одобрена програма и издадени учебни помагала по предмета Религия. Ще има дискусия по практическата част: часовете по Религия и възникнали въпроси по представения проект. Ще има възможност да се обсъдят възможностите за това как други кметове от страната (като тези на гр. Петрич, гр. Елин Пелин и други общини) заявили желание да въведат предмета Религия в техни общински училища, могат да използват и внедряват изработената програма и учебни пособия на този проект.

Целта  може да се постигне само „като се обединим в името на разработването на нова съвременна програма за обучение по Религия, която отговаря на българската национална и културна традиция и на съвременните европейски образователни стандарти, и подготовката на нови съвременни учебни помагала“. Предметът Религия трябва да бъде активно равнопоставен с другите учебни предмети, като това ще подпомогне нашите деца да се запознаят с християнските и общочовешки ценности, да познават своята духовна култура и да изграждат себе си като пълноценни и зрели личности с с устойчива национална и европейска идентичност.

За участие в конференцията са поканени хора от сферата на издателската дейност, кметове и експерти от общинската администрация, представители на бизнеса, директори на учебни заведения и учители, представители на академичните среди, студенти, журналисти и медии, за да намерим верния път и начин за подкрепа на идеята и издаването на нови учебници. Към общата кауза на духовното и нравствено възпитание на децата в българското училище и идеята на конференцията се присъединиха и продължават да се присъединяват и други съмишленици.

За Ангел Карадаков

Виж още

Отслужени бяха молебен и водосвет по повод 24 май в София

Негово Високопреосвещенство Врачанският митрополит Григорий, Наместник-предсетадел на Св. Синод отслужи тържествен молебен по повод 24 ...