Начало / Новини / Фонд „Земеделие“ ще приема проекти за ремонт на църкви

Фонд „Земеделие“ ще приема проекти за ремонт на църкви

„Финансовата помощ се предоставя за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение. По подмярката са допустими и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства“, съобщават от фонд „Земеделие“.

От 9 май до 3 юни областните звена на държавен фонд „Земеделие“ ще приемат проекти за ремонт на църкви. Бюджетът от 25 милиона евро е по подмярка 7.6.

Освен за ремотни дейности от фонда ще финансират и закупуването на  нови машини, оборудване и обзавеждане, пряко свързани с храма. Допустими са също разходи за компютърен софтуер, придобиване на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки. Подмярката финансира в определен процент и общи разходи, свързани с хонорари на архитекти, инженери, консултанти.
Максималният размер на субсидията за един проект е 400 000 евро. Допустимо е авансово плащане до 50% от стойността на одобрената финансова помощ по проекта. От фонд „Земеделие“ припомнят, че максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е 1 млн. евро.
Припомняме, че в началото на февруари Св. Синод забрани енориите да участват в европроекти с мотив, че някои от условията не са съответствали на устава на Българската православна църква тук и тук. След няколко срещи с министрите Томислав Дончев и Десислава Танева обаче се стигна до споразумение, а Министерството на земеделието и храните се съгласи да промени наредбата, за да бъдат изпълнени исканията на Св. Синод. В новата наредба е включено епархийскит съвет на дадената епархия в диоцеза на БПЦ да одобрява решението на църковното настоятелство при кандидатстването по програмата.

За Ангел Карадаков

Виж още

Младите хора имат нужда от молитва и духовно напътствие

Румънският патриарх Даниил отправи послание по повод новата 2022-2023 учебна година, съобщава сайтът orthodoxianewsagency.gr. В обръщението ...