Начало / За Вярата / разкази / Прости ми, брате…

Прости ми, брате…

В старо време живели двама братя монаси. Манастирът им бил далече от градове и села и двамата живели сами, заедно.

Единственият проблем бил, че двамата постоянно спорели, а спорът им почти винаги преминавал в скандал. По-младият монах обаче винаги проявявал смирение и търсeл от по-възрастния си брат прошка. След обичайния спор и скандал, той винаги казвал:

– Прости ми, брате!

Но по-възрастният монах бил горделив. Не можел нито да прости, нито пък да поиска прошка. Това обаче не притеснявало по-младия и той винаги проявявал смирение.

Веднъж се наложило по-младият монах да излезе от манастира по работа, но не се върнал, изчезнал. Минал ден, минал втори, но от него нямало и следа. Така минала цяла седмица. По-възрастният монах започнал да се безпокои за по-младия си събрат:

– Какво се е случило с брат ми? Аз не успях да поискам прошка от него…

Той излязъл от манастира и започнал да търси по-младия монах, с когото живеел като с роден брат. Започнал да разпитва хората, които минавали по пътя, дали са виждали монаха. Никой не го бил виждал. Хората обаче започнали да се дразнят от непрестанните му питания и да го обиждат, да му се гневят. А той започнал да говори на хората с думите на по-младия си събрат:

– Простете ми, братя… Прости ми, брат… Прости ми, сестро…

Монахът прекарал в това състояние много години, обиколил много места, но никъде не намерил своя брат. Накрая решил да се върне в манастира. Стигайки в манастира, попаднал на заключени порти и почукал, за да му се отвори – помислил, че овчарят е затворил вратите. Почукал на вратата с думите: „Прости ми, брате…“, свел поглед и очаквал отговора на овчаря.

– И ти, брате, ми прости – чул в отговор.

Вратата се отворила. Там не стоял овчарят на манастира. Бил по-младият брат, който чрез смирението си приучил по-възрастния си събрат на любов и прошка.

За Ангел Карадаков

Виж още

Моят дядо Назарий

Вървяха по стръмната пътека хванати за ръка – млади, енергични и пълни с мечти. Сърцата ...