Начало / Новини / Отговор на Св. Синод по повод публикация на в. „24 часа“

Отговор на Св. Синод по повод публикация на в. „24 часа“

Във връзка с публикация във вестник „24 часа” под заглавие „Наказват синода и двама министри, не пазят културно наследство” бихме искали да ви информираме, че:

На този етап от Столична община не са налагали глоби на Светия Синод за това, че е допуснал сгради – паметници на културата да се рушат, нито пък има започнати наказателни производства. След направени предписания от столичната Дирекция „Общински строителен контрол” Светият Синод, който е собственик на сградата Богословския факултет, пл. „Света Неделя“ №19, гр. София, своевременно взе нужните мерки за обезопасяване на сградата, като са отстранени всички компрометирани части от фасадата, които биха представлявали евентуална опасност за живота и здравето на преминаващите, и още през октомври 2015 г.е поставена обезопасителна мрежа отговаряща на изискванията, която ще стане върху сградата до стартирането на ремонтните дейности.

За сградата на Богословския факултет, пл. „Света Неделя“ №19, гр. София, е изготвен инвестиционен проект във фази идеен и технически проект, които са съгласувани от всички инстанции, изискващи се от ЗУТ за строежи недвижими културни ценности с категория „национално значение“. Проектите за основен ремонт, възстановяване и реставрация са одобрени от МИП (Министерство на инвестиционното проектиране) и МРРБ (Министерство на регионалното развитие и благоустройството) и е издадено Разрешение за строеж, като за това са извършени следните дейности:

Всички части на проекта идейния са оценени, подписани и подпечатани от специалистите към „Стройконсулт ГЛСИ-21“ ЕООД и е изготвен Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти в идейна фаза.

Проектът е съгласуван с Министерството на културата при условията и по реда на чл. 125, ал. 6 за обекти със статут на недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони и е издадено Съгласувателно писмо №33-НН-0312/13.03.2012г. на МК.

С одобряване на техническия инвестиционен проект за обекта има наличната пълна проектна готовност за включване в инвестиционна програма и започване на строителство.

Съгласно изискванията на ЗУТ (Закон за устройство на територията) до 19.06.2017 г. трябва да се започне процедура по избор на строител и да се открие строителната площадка. В противен случай ще се наложи презаверяване на РС със заплащане на половин такса, ако това стане до една година след тази дата, а при пресрочване и на тази дата одобреният проект губи правно действие и трябва да се одобрява отново със заплащане на цяла такса (чл. 153, ал.2,3,4 от ЗУТ). След откриване на строителна площадка, което е само административен акт, строителните дейности трябва да започнат до пет години или най-късно до 2022 г.

Още от самото си създаване през 1923 г. Богословският факултет се помещава в сградата на Св. Синод на пл. “Св. Неделя”. Оригиналната сграда е строена е строена през 1908–1914 г. по проект на виенския архитект Фридрих Грюнангер. По стил и украса тя се доближава до образците на старобългарското архитектурно изкуство. Керамични плочки по корнизите и прозорците, както и разноцветни обръчи опасват горния край на зданието. В сградата-паметник се намират Богословският факултет на Университета, библиотеката и Църковният историко-археологически музей.

Повече информация за сградата четете тук: http://www.pravmlad.tmdhosting210.com/node/2345

За Ангел Карадаков

Виж още

Излезе от печат книгата „Преподобни Яков Цаликис. Кратки истории, поучения, свидетелства“

От печат излезе новата книга на Фондация „Наследство на Зографската св. обител“, която обръща вниманието ...