Начало / Интереси / Проповеди / Неделя Месопустна: Да разпознаваме образа на Христос у всеки

Неделя Месопустна: Да разпознаваме образа на Христос у всеки

А кога дойде Син Човеческий в славата Си, и всички свети Ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата Си, и ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози; и ще постави овците от дясната Си страна, а козите – от лявата. Тогава Царят ще каже на ония, които са от дясната Му страна: дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира; защото гладен бях, и Ми дадохте да ям; жаден бях, и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте; гол бях, и Ме облякохте; болен бях, и Ме посетихте; в тъмница бях, и Ме споходихте. Тогава праведниците ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и нахранихме, или жаден, и напоихме? Кога Те видяхме странник, и прибрахме, или гол, и облякохме? Кога Те видяхме болен, или в тъмница, и Те споходихме? А Царят ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото сте сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили. Тогава ще каже и на ония, които са от лява страна: идете от Мене, проклети, в огън вечний, приготвен за дявола и неговите ангели; защото гладен бях, и не Ми дадохте да ям; жаден бях, и не Ме напоихте; странник бях, и не Ме прибрахте; гол бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница, и не Ме споходихте. Тогава и те ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не Ти послужихме? Тогава ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото не сте сторили това на едного от тия най-малките, и Мене не сте го сторили. И тия ще отидат във вечна мъка, а праведниците – в живот вечен.“

(Мат. 25: 31-46)

Неделното Евангелие, което се чете на Неделя Месопустна, е според Евангелието на св. ап. Матей и се отнася за Страшния съд. Христос говори за това по какъв начин ще бъдем съдени, когато Той дойде отново. Вместо да каже, че праведници са тези, които просто „вярват“ в Бог, или тези, които водят добър живот, или пък онези, които ходят на църква всяка неделя, Христос всъщност ни казва, че не само вярата ни, но и делата ни ще определят вечността за душата ни след Съда. Господ Иисус се интересува от това как се отнасяме към тези около нас и по-специално – към онеправданите, „най-малките“.

Едно от най-важните неща, което Христос ни казва е, че каквото сме сторили на човека до нас, сме го сторили и на Него. И тук наяве виждаме този много важен факт – истинският християнин е онзи, който вижда Христос у всеки. Всички сме създадени по Божий образ и подобие, всички ние сме (или поне се опитваме да бъдем) живи образи на Христа. И когато се научим да разпознаваме образа на Христос у всеки (дори и у „враговете“ ни), ние правим крачка към пребиваването в Небесните обятия, които нашият Отец ни е приготвил.

Следващия път, когато се опитаме да унижим някого, да му разбием сърцето, да покажем безразличие или дори да го игнорираме, или пък злобно обсъждаме някого, нека си спомним думите на Христос, че правим точно това същото нещо и на Него. И каквото лошо направим на човека срещу нас, това ще се използва срещу ни, когато Праведният Съдия дойде в славата Си. Понякога ние, християните, съдим хората около нас (независимо дали са в Църквата или не) и не се замисляме, че това, което правим, се отразява и на Самия Христос. Ние изземваме длъжността на Съдията и ставаме съдии на самия Спасител. Какъвто и да е човекът срещу нас, наистина трябва първом да се вгледаме и да видим образа на Христос в него.

Също така трябва да вършим дела на християни – това значи да излеем сърцето и ѝмането си на тези край нас, които имат нужда.

Великият пост е време за покаяние, промяна и обнова в живота ни. Също е време, в което трябва да премислим какво правим за ближния си. Да използваме времето на Великия пост да вършим дела на православни християни, а не само да мислим като такива.

Беседа от манастира „Света Богородица Достойно есть“, Норткоут, Мелбърн, Австралия.

Превод: Божин Дончев
Източник: pravoslavie.ru

За Божин Дончев

Виж още

Проповед на св. Беда Достопочтени за празника Рождество на св. Йоан Кръстител

Ангелът се явява на Захария в светилището на храма от дясната страна на кадилния жертвеник. ...