Начало / За нас / препоръчано / Иконата на Рождество Христово и как да я разбираме

Иконата на Рождество Христово и как да я разбираме

Сюжетът на иконата на Рождество Христово на пръв поглед е обикновен. Но ако се вгледаме в нея, ако разгледаме нейните детайли и си спомним текста от богослужението на Рождество Христово и Свещ. Писание, тогава съдържанието на иконата се открива пред нас в цялото си богаство и красота. Ще разгледаме иконата с помощта на прот. Александър Салтиков, настоятел на храма „Възкресение христово“ в Кадаши, декан на факултета по църковни изкуства в Православния Свято-Тихоновски хуманитарет университет.

Рождество Христово Стенопис от XI-XIII в. в пещерния храм Каранлик в Кападокия (Гьореме, Турция)
Рождество Христово е празник на великото обновление на света, ден на спасението и всеобщата радост завинаги. От най-ранни времена Църквата слави Господ и в песнопенията и в живописните произведения. Иконопочитанието се развивало  паралелно със сложния богослужебен чин и разпространението на вярата. В гръко-римския свят изобразителното изкуство било на особена почит. В средата на 3 в. сл. Р. Хр. св Григорий Неокесарийски в словото си на празника на Рождество Христово казва,  изразявайки мнението на своите съвременници: „Хората, считайки очите за по-верни свидетели, отколкото ушите, вярват на това, което виждат и се съмняват в това, което не виждат.“

Рождество Христово, 7– 9 в. , манастир Св.Екатерина, Синай

Най-великото събитие – идването на земята на Божия Син във Витлеемската пещера, Църквата тържествено представя във величествена композиция, основните черти на която се оформят до в 6-7 в. и се развиват чак до 17 в. Тя е добре известна: в центъра – пещера, в която лежи в ясли Младенец, редом с Него – Божията Майка, има и животни – вол и магаре, а над пещерата – звезда. Около пещерата има и допълнителни сцени: благоговейно съсредоточеният Йосиф, влъхвите с даровете, пастири и ангели, славещи Господа, умиването на Младенеца. Тази композиция ние наричаме каноническо изображение на празника. Но в буквален смисъл то съответства на рождественското песнопение, като например кондакът на празника: „Девицата днес ражда Свръхестествения, и земята поднася на Непристъпния пещера; Ангелите с пастирите славословят, а мъдреците със звездата пътешестват -понеже заради нас се роди Младенец – Предвечният Бог.“ По такъв начин, в каноничната иконография на Рождество Христово отчетливо е изразено литургическото значение на образа. Иконата трябва да помага на вярващия човек в неговия духовен живот. И при вида на подобен образ по време на богослужение особено вдъхновено пее вярващото сърце радостното рождественско песнопение.

Рождество Христово, 15 в., Древна Твер

 Най-древното изображение, което разказва за Боговъплъщението, се намира в катакомбите на св. Калист в Рим и се отнася към края на 2 в. сл. Р. Хр., ни показва не само Христовото Рождество, но и осъщественото пророчество. Виждаме Св. Богородица с Младенеца (иконографския тип e на Св. Богородица Млекопитаеща, което подчертава реалността на Боговъплъщението),  пред Нея – пророк /най-вероятно Исая/, който сочи с вдигната ръка звездата. В 3 в. сл. Р. Хр. се появяват изображенията и на влъхвите, носещи даровете на Богородица и Богомладенеца. Такава композиция има в катакомбите на св. Каллист, а в 4 в. сл. Р. Хр. в катакомбите на св. Севастиян се появява повит в пелени Младенец и редом до Него – Божията Майка и две животни. Тази композиция става основна и в нея с времето са били включени изображенията на „персийските царе“ и други сцени.

Рождество Христово, първа половина на 16 в., Средна Русия

Основната мисъл на цялата тази иконография е достатъчно понятна – изображенията нагледно свидетелстват за тайната на въплъщението на Словото Божие, което е и тайна на човешката история и по мнението на някои мислители – нейн смисъл, а той е в това, че идва новият Адам – предвечното Слово Божие и животът на човечеството придобива смисъл в съединението с Него и познанието на тайната на битието, като тайна на Божествената любов. „Новите чудеса ме поразяват със страх, – казва вече споменатият св. Григорий Неокесарийски. – Старият по дни станал Младенец, за да направи хората чеда Божии. Седящият в слава на небесата, заради любовта си към хората, почива в ясли, заобиколен от безсловесни животни. Безстрастният , Безтелесният, Непостижимият  е повит от човешки ръце…“  След Рождеството на Божия Син започнало съвършено ново, непознато дотогава разбиране за всички връзки и взаимоотношения  в самото човечество и извън него – в отношенията между човека и Бога, в отношенията на човека с ангелския свят, отношенията между хората, и със самата материална природа.  „Ликувай, вселено… прославяй с ангели и пастири Пожелалия да се яви, Отроче младо, Предвечния Бог.“ се пее в службата на вечернята на празника.

Рождество Христово, стенопис от 14 в, манастира Дечани в Косово

Променило се разбирането за самото битие, последвано от въплъщението на Сина Божий. Отсега нататък на земята ще има мир, което  е изразено в иконографията на празника. И ангелите, и първите хора от грехопадението на Адам заедно славят  Младенеца Христос. Богомладенецът не се родил в дворец, а в жалка пещера; но цялата природа е Негов храм! Пещерата е превърната в обор, там са животните; но в шестия ден от създаването на света, преди създаването на първия човек Адам, земята произвела по Божия воля всякакви треви и животни напълнили горите, поляните, планините, пещерите… “ И видя Бог, че това е добро“ (Бит. 1:18).Първата глава от книга Битие се чете на паримиите на празника. Сега Той дойде, във вид на Раб, приемайки Собствен образ и подобие, в света на падналия човек и падналата с него природа, и пещерата се напълни с неизказаната светлина на Божествената любов към човешкия род и към цялата природа – видима и невидима.

Рождество Христово, фреска в храм Св. Апостоли, Печки манастир, Сърбия, XIV в.
Как да се изрази това със звуци или да се съпостави в образи? Църквата дълго не пристъпвала към изобразяването на тази велика и тайнствена Витлеемска пещера, докато не било разработено учението за Богочовечеството на Спасителя на Вселенските събори от 5, 6 и 7 в., където са били осъдени ересите на монофизитството и несторианството.
И така, ние разглеждаме каноничната иконография на Рождество Христово като свидетелство на Църквата за спасителната тайна на Боговъплъщението. Но в творчеството съществува художествена свобода. Иконописецът разполага с редица изобразителни елементи: преди всичко, това е образът на Богомладенеца Христос и Божията Майка, също и образът на Йосиф, ангелите, пастирите, влъхвите, помощниците; после тези природни образи: земя, пещера, вол и магаре, овце, космическите символи – звездата и небето,  което тя пронизва със светъл лъч. От всички тези елементи художникът твори в рамките на литургическото значение на неговото произведение. Той творчески разполага с тях, съпоставя ги, взаимодейства с цел най-пълно  и дълбоко явяване на значението и смисъла на събитието. 

Рождество Христово, фреска, манастир Студеница, Сърбия
Тук е пълно със знаци за обновяването на света – всичко е в особено измерение,  няма обикновено пространство и обикновено време. Всичко е знаци за обновлението на света. Пещерата е един от първите общочовешки символи с дълбоко и многостепенно значение и има особено значение в различните културни символи, но отсега нататък в нения мрак присъства вече Божествената светлина.  Образно казано, човечеството вече не е „пещерно“. Там, в непостижимата преобразена земна дълбочина, със своя Младенец пребивава Дева, Чиято утроба е превърната в Светая Светих, и Която хранили Ангели, пеещи „Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение.“ Св. Богородица се изобразява или мирно лежаща или тържествено седяща; понякога главата Й е извърната към страната на Младенеца, а понякога и към носещите дарове персийски пътешественици, и не само към тях, но и към всички, които принасят дарове на Бога. Тя е извърната към човечеството с особено силна любов към него, дарувана Й от Бога. В центъра е изобразен Младенец, лежащ повит в ясли. А долу е сцената с умиването на Новородения, която влиза в иконографията значително късно и очевидно напомня за кръщението на християнските деца. 

Фреска от храма на Св. Богородица Перивлепта в Мистра, XIV в. Гърция
В много случаи иконописците придават на лика на Младенеца особена изразителност; понякога то е строго, понякога обратно – безстрастно, а понякога е с оттенък на скръб. Въобще ликовете на иконите винаги носят със себе си покой, тъй като мъдростта пребивава в тишина и покой. Върхът на художественото въплъщение на образа се явява фреската от 14 в. (1360-1370 г.) в църквата „Св. Богородица Перивлепта“ в Мистра, Гърция.

Рождество Христово, 1861 г, Димитър Молеров, Банска школа
Съвременна грузинска икона

Страницата подготви Ренета Трифонова
По информация от www.pravmir.ru/

За Ангел Карадаков

Виж още

Първият богослов

Евангелист Йоан Богослов бил възлюбеният ученик на Христос. Той бил син на галилейския рибар Заведей ...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *