Начало / Новини / Писмо на Св. Синод по повод въпросите за йога в матурата по БЕЛ

Писмо на Св. Синод по повод въпросите за йога в матурата по БЕЛ

ДО КОМИСИЯТА
ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 Обръщаме се към вас във връзка с многобройни сигнали от страна на родители, журналисти, студенти и граждани, обезпокоени от неуместна и неправомерна пропаганда на йога в изпитните материали за матурата на завършващите средно образование ученици. Недопустимо е едно нетрадиционно за България източно религиозно учение да бъде пропагандирано и натрапвано на учениците чрез включването на неподходящи текстове и въпроси в задължителните зрелостни изпити по Български език и литература (БЕЛ). Става дума за текстове и насочващи въпроси, които са включени като задължителна част от зрелостните изпити за всички ученици, завършващи българското общообразователно училище.

Във връзка с тази смущаваща практика в българската образователна система, ние архиереите от Св. Синод на БПЦ считаме за свой пастирски дълг да насочим вашето внимание към следното:
1. Тази форма на популяризиране и скрито пропагандиране на принципите и практиките на йога сред учениците в Република България, и то от страна на МОН в рамките на зрелостните изпити по БЕЛ, е неприемлива и недопустима. Още повече, че това се прави от страна на официални образователни институции и държавни власти, чиято задача и отговорност е да гарантират духовното, интелектуално и психично здраве на подрастващите.
2. Опитите да се лансира една източна духовна практика като система от възгледи и техники за борба със стреса и подпомагане на личностното развитие представлява недопустима форма на пропагандиране, индоктриниране и натрапване на учениците на религиозни възгледи и опасни окултни учения.
3. Текстовете и твърденията, които в изпитните тестове са представени като „научни” (Въпрос 23 отг. Б), т.е. неподлежащи на опровержение и недопускащи критично отношение и възприемане от страна на зрелостниците, всъщност имат за цел популяризиране прийомите на йога и привличането на нови последователи. С огромно безпокойство установихме, че във въпроси от 23 до 28 е представен текст от интервюто с австралийката Свами Шивамурти на сайта на „Йога студио 108“ (поместено там на 18 ноември 2012 г.  http://www.yoga108.info/patepisi-i-interwiuta/svami-shivamurti).  Съдържанието на интервюто по никакъв начин не може да се нарече научно, а е по-скоро рекламно представяне на религиозна практика с цел привличане на нови последователи.  Този текст не предоставя обективна информация, а има за цел съзнателно  и целенасочено да пропагандира системата йога като нещо универсално, добро и полезно.
4. Прави впечатление тенденцията, през последните години в детските градини и училищата под различни форми да се преподава йога, която се представя като безобидни упражнения – част от физическото възпитание на подрастващите. Според специалистите по религиознание, а и според самите последователи на йога, това учение не може да се разглежда само като система от физически упражнения. То изисква и специални техники за дишане, медитация и мантри, които се прилагат както в традиционните индийски практики, така и в много нови религиозни движения. Понятието „йога“ на санскрит има над 20 определения, но най-важните от тях са „връзка“, „единение“, „съединение“, като в своята същност системата има за цел да свърже душата на човека с висши свръхестествени сили (неясно какви!). В най-пълна степен това понятие отговаря на латинската дума „религия”. Духовните практики на  йога, в който и вид да се вземат, се явяват задължителен компонент на всички религиозни традиции на Индия. И затова ще подчертаем, че всички видове йога имат религиозен характер.
5. Учениците и подрастващите, лишени от задълбочено, системно и съвременно религиозно образование, не са в състояние критично и самостоятелно да разграничават истината от лъжата, доброто и полезното за духовното израстване на личността от всичко, което е пагубно, вредно и деструктивно за душата. За духовно неподготвените и религиозно непросветени млади хора фактически йога, представяна им като алтернативна духовна практика, се явява религиозна доктрина и техника, която не удовлетворява истинските им потребности. Тази източна религиозна система, представяна като универсална и широко-разпространена в съвременния свят, крие сериозни рискове да дестабилизира духовно младия човек и да го направи податлив на съмнителни внушения и нездрави психични влияния.
Уважаеми народни представители,
Обръщаме се към вас с настояване да упражните вашите правомощия за парламентарен контрол върху оторизираните органи на МОН, за да се изяснят подробностите около отговорността за избора на тези неподходящи текстове за зрелостните изпити. Този случай за пореден път показва празнотите в образователната система и рисковете за учениците от злоупотреба с религиозни учения и нетрадиционни духовни практики при липсата на редовно обучение по религия. Отдавна предметът Религия трябваше да бъде въведен в образователната ни система и децата да имат възможност за избор да изучават своята религия или светска етична дисциплина. Ако това беше станало ръководните фактори и подрастващите щяха по-правилно да се ориентират в това море от псевтодуховни и религиозни учения и практики, които се разпространяват в наше време.
За пореден път апелираме в изготвяния в момента нов Закон за училищното образование обучението по Религия да заеме полагащото му се място като редовен предмет в учебната програма.
01.06.2015 г.                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД
НЕОФИТ
ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

За Ангел Карадаков

Виж още

Деца засадиха дръвчета в двора на храм „Св. Атанасий“ в село Кърналово

Дни преди започването на пасхалните празници ученици от ОУ „Братя Миладинови“ в с. Кърналово, Община ...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *