Начало / Новини / Честито Рождество Христово, приятели!

Честито Рождество Христово, приятели!

Послание за Рождество Христово!
Приятели, празнувайки отново Христовото Рождение нека помним и знаме, че днес Девицата ражда Предвечния, и земята принася пещера на Непристъпния; ангелите с овчарите славословят и мъдреци със звезда пътуват, защото се роди за нас Младенецът – Предвечен Бог!

Днес от Дева се ражда Творецът на всичко. Едем принася пещера, звезда показва Христа, Слънцето изгряло в тъмнината. Дарове влъхвите принасят, просветлени от вяра, и пастирите съзрели чудото, в един глас възпяват: „Слава във висините Богу!“. Това пеят ангелите днес, това пее и Църквата. Небе и земя заедно славят Христовото Рождество. Днес е събор, тържество е! Радост и щастие се носят във въздуха, защото ни се даде „отроче младо – предвечен Бог!“. Да дойде всеки, който слави Бога, да пристъпят всички колена човешки, всеки род, всяко семейство и да въздаде похвала и слава на родилото се Слово.
Честито Рождество Христово!
Екип на Блог Добротолюбие
A message for the Nativity of Christ!
Dear Friends, celebrating again the Nativity of Christ we must remember and know, that today the Virgin is giving birth to the Pre Eternal, the earth offers a cave to the Inaccessible, the angels along with the shepherds are glorifying and wise men travel with a star, because for us is born The Child – Pre Eternal God! Today from a Virgin is born the Creator of all. Eden offers a cave, a star shows Christ, the Sun, that rose into the darkness. The Magi are offering gifts, enlightened by faith, and the shepherds, who witnessed the miracle are chanting: “Glory to God in the highest!”. This is what the angels sing today, this is what the Church sings. The Heavens and the Earth are glorifying the Nativity of Christ. It is a day of celebration. Joy and happiness are in the air, because we are given “young infant – pre eternal God!”. Come, you all, who glorify God, come all tribes of man, all clans, all families and give praise to and glorify the incarnate Logos.
Merry Christmas!
The team of the Orthodox blog “Dobrotoliubie”
Message pour Noël!
Amis, en célébrant encore une fois la Nativité du Christ, souvenons-nous et sachons que c’est aujourd’hui que la Vierge donne naissance au Préexistant et qu’aujourd’hui la Terre offre une grotte à l’Inaccessible; les anges, ensemble avec les bergers, offrent des louanges et les sages voyagent avec les étoiles, car pour nous, est maintenant né l’Enfant – Dieu Préexistant! Aujourd’hui, la Vierge a donné naissance au Créateur de tout. Edem offre une grotte, une étoile signale la présence du Christ, le Soleil brillant dans le ciel. Les mages offrent des cadeaux, éclairés par la foi, et les bergers, ayant été témoins du miracle, en chœur s’exclament : « Gloire à Notre Dieu, qui est aux cieux! ». C’est ce que chantent les anges aujourd’hui, c’est aussi ce que chante l’Église. Cieux et Terre glorifient ensemble la Nativité de Notre Christ. C’est une fête aujourd’hui! Joie et bonheur sont dans l’air, car on nous a offert un « petit bébé – un Dieux Préexistant! » Que chacun qui loue Dieu vienne, que tout humain, tout être, tout peuple, toute famille soient ensemble pour offrir louanges et gloire au Nouveau-Né!
Joyeuse Nativité du Christ et bon réveillon de Noël à tous!

Équipe du blogue Orthodoxe Dobrotoliubie.

За Ангел Карадаков

Виж още

Почистиха и залесиха района около храм „Света Петка“ в кюстендилското с. Вуково

Районът на църквата „Света Петка“ в кюстендилското с. Вуково, която е архитектурно-строителен  и художествен паметник на ...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *