Daily Archives: декември 23, 2013

А като видяха звездата, те се зарадваха с твърде голяма радост…

Това се случи в една далечна страна преди много, много години. Храните бяха прибрани от полето, станало бе широко за овчарите и те пасяха стадата си нощем. Една група овчари, смесили стадата си. Овцете се бяха разпръснали по тъмното топло поле. Небето беше побеляло от ситни звезди. Овчарите седяха на ...

Прочети още